Slovenian National Supercomputing Network

All events

Past Events

Workshop: Parallel R

Description: This training is focused on different approaches to how the R code can be parallelised, going from local and single node approach with parallel package to multi-node parallelisation with …

PWTK-2024

The online PWTK-2024 tutorial aims to teach participants how to use the PWTK scripting environment to effectively automate their Quantum ESPRESSO calculations by employing built-in workflows or creating their own. …

Delavnica: Kubernetes

Strežniška infrastruktura je od uveljavitve javnih in zasebnih oblakov doživela nesluten razcvet. Podjetje Amazon je s svojim oddelkom AWS (Amazon Web Services) začelo revolucijo v vsesplošni uporabi najema in programiranja …

Seminar: Variacijska Bayesova analiza preživetja za modeliranje brezposelnosti / Variational Bayes survival analysis for unemployment modelling

SLO: Matematično modeliranje dinamike brezposelnosti poskuša napovedati verjetnost iskanja zaposlitve brezposlene osebe v odvisnosti od časa. To se običajno doseže z uporabo informacij v evidenci brezposelnih. Ti zapisi so desno …

Accessibility