Slovenian National Supercomputing Network

All trainings

Past Events

Delavnica: Kubernetes

Strežniška infrastruktura je od uveljavitve javnih in zasebnih oblakov doživela nesluten razcvet. Podjetje Amazon je s svojim oddelkom AWS (Amazon Web Services) začelo revolucijo v vsesplošni uporabi najema in programiranja …

Seminar: Variacijska Bayesova analiza preživetja za modeliranje brezposelnosti / Variational Bayes survival analysis for unemployment modelling

SLO: Matematično modeliranje dinamike brezposelnosti poskuša napovedati verjetnost iskanja zaposlitve brezposlene osebe v odvisnosti od časa. To se običajno doseže z uporabo informacij v evidenci brezposelnih. Ti zapisi so desno …

Accessibility