Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Superračunalništvo malo bolj zares

Delavnico Superračunalništvo malo bolj zares bomo izvedli v dneh od 21. do 23. septembra 2021, potekala bo vsak dan od 13. do 17. ure. Svoj interes za udeležbo nam prosim sporočite z registracijo na dogodek. V primeru spremembe datuma, vas bomo pravočasno obvestili.

Raziskovalci se pogosto spopadajo z velikimi računskimi izzivi, na primer pri analizi velikih podatkov, fizikalnih simulacijah, računski kemiji, računski biologiji, napovedovanju vremena, simulacijah dinamike tekočin. Za reševanje mnogih problemov je pogosto na voljo ustrezna programska oprema, ki jo je potrebno ustrezno prilagoditi za izvajanjem na izbranem superračunalniku.

Pogledali si bomo nekaj tipičnih načinov uporabe lupine Bash za avtomatizirano zagnjanje poslov in porazdelitev dela med strojne vire. Na primeru enostavnih programov v jeziku python bomo spoznali, kako učinkovito porazdeliti delo med procesorska jedra, grafične pospeševalnike in različna vozlišča. Spoznali se bomo z različnimi načini nalaganja programske opreme: v domačo mapo, preko okoljskih modulov in vsebnikov. Danes je na voljo veliko programskih orodij v obliki vsebnikov (lahke virtualizacije).

Spoznali se bomo s konecptom virtualnih strojev ter vsebnikov in razlikami med zasnovo vsebnikov Docker in Singularity. Naučili se bomo uporabiti že pripravljene vsebnike Docker in Singularity. Na praktičnih primerih bomo spoznali, kako zgraditi enostaven vsebnik Singularity in ga zagnati v okolju HPC. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako v vsebnik vključiti podporo za grafične pospeševalnike in procesiranje na več vozliščih preko omrežja Infiniband.

Delavnica bo praktično usmerjena, z vajami na najsodobnejšem HPC sistemu.
Več …


Organizator


Predavatelji


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost