Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Uporabljajmo superračunalnike!

Delavnica je namenjena raziskovalcem, inženirjem, študentom in drugim, ki ste spoznali, da potrebujete več računskih virov, kot vam jih ponujajo običajni računalniki.

Delavnica bo potekala v okviru konference IEEE ERK 2022. Na delavnici se bomo seznanili s slovensko superračunalniško infrastrukturo in možnostmi dostopa do nje.

V okviru delavnice bomo delali na eni od superračunalniških gruč – povezali se bomo na prijavno vozlišče, prenašali datoteke na in iz superračunalnika ter zaganjali naloge in spremljali njihovo izvajanje preko vmesne programske opreme Slurm.

Delavnica je brezplačna. Na delavnico pridite s svojim prenosnim računalnikom, mi vam bomo priskrbeli poverilnice na superračunalniški gruči. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije dogodka pravočasno prijavite.

 


Organizator


Predavatelji


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost