Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Jupyter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti

Živimo v svetu, v katerem se količina podatkov bliskovito veča. To nam omogoča hiter napredek človeštva, vendar pa je podatke potrebno pridobiti, pravilno analizirati, predstaviti, deliti ter jih seveda uporabiti. To pa predstavlja velik izziv. V sklopu seminarja bomo predstavili, kako uporabiti orodja projekta Jupyter ter platforme Galaxy. Prav tako bomo postopek ponazorili s praktičnim primerom in vanj vključili dobre prakse odprte znanosti.

 


Organizator


Predavatelji

  • Milan Ojsteršek
  • Žiga Donko

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost