Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Računske in statistične metode v Kemiji

Računske in simulacijske metode imajo vse večji pomen v sodobni znanosti. Na področju kemije in sorodnih ved so simulacije nepogrešljiv pripomoček za boljše načrtovanje in tolmačenje eksperimentalnih raziskav, saj omogočajo izjemno podroben opis snovi. Kadar je iz različnih razlogov eksperiment težko ali nemogoče izvesti, ga lahko računske metode tudi nadomestijo.

Na Kemijskem inštitutu gojimo dolgo in bogato tradicijo pristopanja k raziskavam s simulacijskimi in statističnimi metodami, s katerimi proučujemo zelo raznolike sisteme, od bioloških molekul in zdravilnih učinkovin do naprednih materialov in katalizatorjev. Uporabljamo široko paleto računskih orodij in pristopov, ki so v rabi v širši znanstveni skupnosti, v delu pa jih razvijamo tudi sami.

Na delavnici Kemijskega inštituta bodo udeleženci spoznali več tehnik molekularnih simulacij in kemijske statistike, njihovo teoretsko osnovo ter programske pakete, ki se pogosto uporabljajo. Na izbranih učnih primerih bodo preizkusili praktično uporabo ter osvojili osnovne veščine modeliranja kemijskih sistemov, interakcij in reaktivnosti.

Delavnica bo potekala tri dni in bo razdeljena na 6 sklopov (vsak dan dva sklopa, po en dopoldne in popoldne) z naslednjo vsebino:

 • Uporaba molekulske dinamike v biomolekularnih sistemih
  (prof. dr. Franci Merzel, Marko Sever, Neli Sedej),
 • Modeliranje encimskih reakcij in reakcij v raztopini
  (prof. dr. Janez Mavri, dr. Jernej Stare, Alja Prah),
 • Kvantno kemijsko modeliranje trdne snovi, površin in adsorpcije
  (dr. Matej Huš, Žan Kovačič),
 • Večskalne simulacije mehke in biološke snovi
  (prof. dr. Matej Praprotnik, dr. Tilen Potisk, Petra Papež),
 • Kemijska statistika in uporaba nevronskih mrež v kemiji
  (prof. dr. Marjana Novič, dr. Nikola Minovski, dr. Viktor Drgan),
 • Uporaba molekulskih simulacij pri načrtovanju zdravilnih učinkovin
  (doc. dr. Andrej Perdih, Barbara Herlah).

Vodja delavnice: dr. Jernej Stare.

Več …

Udeležencem, ki nimajo izkušenj z okoljem Linux oz. delom z oddaljenimi HPC sistemi, priporočamo udeležbo na naslednjih spletnih delavnicah:


Organizator


Predavatelji

 • prof. dr. Franci Merzel
 • prof. dr. Janez Mavri
 • dr. Jernej Stare
 • dr. Matej Huš
 • prof. dr. Matej Praprotnik
 • dr. Marjana Novič
 • doc. dr. Andrej Perdih

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost