Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Delo s superračunalnikom HPCFS

Na delavnici se bodo udeleženci spoznali z porabo superračunalnika HPCFS. Predstavljeno bo delovanje superračunalnika, dostop do HPCFS, pregledali bomo seznam razpložljive programske opreme.

Udeleženci delavnice morajo predhodno pridobiti uporabniški račun za HPCFS.

Presentation: Working with supercomputer HPCFS


Organiser

Fakulteta za strojništvo Ostalo Logotip

LeCAD  


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost