Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Uporabljajmo superračunalnike

Opis: Delavnica je namenjena raziskovalcem, inženirjem, študentom in drugim, ki ste spoznali, da potrebujete več računskih virov, kot vam jih ponujajo običajni računalniki. Delavnica bo potekala v okviru konference IEEE ERK 2023. Na delavnici se bomo seznanili s slovensko superračunalniško infrastrukturo in možnostmi dostopa do nje. V okviru delavnice bomo delali na eni od superračunalniških gruč – povezali se bomo na prijavno vozlišče, prenašali datoteke na in iz superračunalnika ter zaganjali naloge in spremljali njihovo izvajanje preko vmesne programske opreme Slurm.

Delavnica je brezplačna. Na delavnico pridite s svojim prenosnim računalnikom, mi vam bomo priskrbeli poverilnice na superračunalniški gruči

Na delavnici pridobljena znanja:

  • razumevanje delovanja in zgradbe superračunalnikov
  • uporaba vmesne programske opreme SLURM
  • osnovna uporaba programskih okolij in vsebnikov
  • upravljanje z datotekami in poganjanje nalog
  • osnovna obdelava videoposnetkov

 

Ciljna publika: raziskovalci, inženirji, študenti, vsi ki potrebujejo več računskih virov pri svojem delu

Zahtevnost: osnovna

Priporočeno predhodno znanje: /

Jezik: slovenski

Maksimalno število udeležencev: 15

Trajanje: 29. 9. 2023, od 9:30 do 12:30 

Lokacija (fizična): Hotel Bernardin, Portorož


Organizator:

Konferenca IEEE ERK 2023, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 


Predavatelji

Ime: Davor Sluga
Opis: https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/davor-sluga
E-naslov: davor.sluga@fri.uni-lj.si

 

Ime: Nejc Ilc
Opis: https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/nejc-ilc
E-naslov: nejc.ilc@fri.uni-lj.si

 

Ime: Ratko Pilipović
Opis: https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/ratko-pilipovic
E-naslov: ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost