Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Osnove superračunalništva ob Dnevu odprtih vrat slovenskih superračunalniških centrov

Na delavnici, ki bo potekala 3. novembra 2021 od 15. do 19. ure, se bomo seznanili z zgradbo superračunalnika in na njem zagnali svoje prve naloge. Naučili se bodo razlikovati med glavnimi, prijavnimi, računskimi in podatkovnimi vozlišči. Spoznali bodo vlogo razvrščevalnika poslov Slurm in uporabniških programov. Povezali se bomo na prijavna vozlišča, prenašali datoteke na in iz superračunalnika, zaganjali naloge, s katerimi bomo obdelovali video posnetke, in spremljali izvajanje nalog. Več …


Organizator


Predavatelji


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost