Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Seminar: Extensible Compiler to the Rescue – From a High-Level Language to a Heterogeneous System

ENG: Nowadays, heterogeneity has emerged as one of the key development points for achieving the so-called exascale domain in high-performance computing. This need is mainly driven by the amount of aggregated data that needs to be processed, mostly due to the Big Data paradigm and Brain-Inspired Computing. Unlike fully customized accelerators, customizable accelerators in heterogeneous systems offer a balance between performance and energy efficiency, as well as the ability to adapt to more than one application domain. However, current programming models are typically based on the imperative programming paradigm, which inefficiently exploits heterogeneity and parallelism.

 

SLO: Heterogeni sistemi so postali eni od ključnih načinov za doseganje tako imenovanega “exascale” visokozmogljivega računalništva. Potreba po takih zmogljivosti je predvsem posledica velikih količin agregiranih podatkov, ki jih je treba obdelati v aplikacijah kot so podatkovno rudarjenje, strojno učenje, itd. Za razliko od namenskih pospeševalnikov, prilagodljivi pospeševalniki ponujajo ravnovesje med zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo ter sposobnostjo prilagajanja več kot enemu aplikacijskemu področju. Predavanje predstavlja alternativni pristop k programiranju heterogenih sistemov, ki vključujejo prilagodljive pospeševalnike, z uvedbo modela, ki programerju omogoča, da izrazi kaj se računa, namesto kako izvesti računanje. Za pripravo takšnega modela je predlagana uporaba domensko-specifičnih jezikov, in sicer RISE za izražanje računanja in ELEVATE za izražanje strategij optimizacije.


Organizator/ Organizer

  


Predavatelji

Ime:

Dr. Branimir Pervan

Opis:

Dr. Branimir Pervan je podoktorski raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu (UniZG FER). Njegova raziskovalna področja zajemajo paralelno procesiranje, heterogene računalniške sisteme in visoko-zmogljivo računalništvo. Posebej ga zanimajo programiranje heterogenih sistemov, vključno z uporabo jezikov specifičnih za določeno področje in funkcionalno programiranje, s končnim ciljem povečanja zmogljivosti in energetske učinkovitosti. Prav tako ga zanimajo vgrajeni računalniški sistemi, z vidika razvoja sistemov in programske opreme za vgrajene sisteme.

E-naslov:

branimir.pervan@fer.hr

 


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost