Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Seminar: Matlab in paralelizacija

SLO:

Matlab z orodjem za vzporedno računanje je priročno orodje za enostavno prilagajanje številnih računsko intenzivnih nalog, ki se vzporedno izvajajo na večjedrnih procesorjih, grafičnih procesorjih in računalniških grozdih. Pokazali bomo, kako uporabljati Matlab s tem orodjem za izvajanje vzporednih “for” zank, posebnih vrst matrik in ocen funkcij za doseganje vzporednega izvajanja brez programiranja MPI in CUDA.

ENG:

Matlab with Parallel Computing Toolbox is a handy tool for easy adaption of many computationally intensive tasks to run in parallel on multicore processors, GPUs, and computer clusters. We will demonstrate how use Matlab with this toolbox to implement parallel for-loops, special array types and function evaluations to achieve parallel execution without MPI and CUDA programming.


Organizator / Organizer

Fakulteta za strojništvo Ostalo Logotip

LeCAD


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost