Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Uvod v superračunalništvo za tekmovalce RIS

Opis: Delavnica je namenjena udeležencem tekmovanja RIS. V okviru delavnice bomo delali na eni od superračunalniških gruč – povezali se bomo na prijavno vozlišče, prenašali datoteke na in iz superračunalnika ter zaganjali naloge in spremljali njihovo izvajanje preko vmesne programske opreme Slurm.

Delavnica je brezplačna.

Na delavnici pridobljena znanja:

  • razumevanje delovanja in zgradbe superračunalnikov,
  • uporaba vmesne programske opreme SLURM,
  • osnovna uporaba programskih okolij,
  • upravljanje z datotekami in poganjanje nalog,
  • osnovna obdelava podatkov v Pythonu.

Ciljna publika: udeleženci tekmovanja RIS

Zahtevnost: osnovna

Priporočeno predhodno znanje: /

Jezik: slovenski

Trajanje: 19. 3. 2024, od 13:00 do 16:00

Lokacija: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93026307036

Dokumentacija: doc.sling.si


Organizator:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko


Predavatelji

Ime: Ratko Pilipović
Opis: https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/ratko-pilipovic
E-naslov: ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si
Ime: Davor Sluga
Opis: https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/davor-sluga
E-naslov: davor.sluga@fri.uni-lj.si

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost