Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Programiranje grafičnih procesnih enot – CUDA

Opis: Na delavnici se bomo seznanili z zgradbo grafičnih procesnih enot (GPE) in njihovim programiranjem. Skozi preproste primere se bomo naučili pisati in poganjati programe na GPE, prenašati podatke med gostiteljem in GPE ter učinkovito uporabljati pomnilnik na GPE. Na koncu bomo napisali paralelni program za obdelovanje slik, ki se bo izvajal na GPE. Programirali bomo v programskem jeziku C in uporabljali ogrodje CUDA, ki se uporablja za programiranje grafičnih procesnih enot Nvidia. Principi programiranja GPE so zelo podobni na vseh platformah, zato boste pridobljeno znanje lahko uporabili tudi pri programiranju GPE drugih proizvajalcev in v drugih programskih jezikih.

Na delavnici pridobljena znanja:

  • razumevanje delovanja heterogenih računalniških sistemov z GPE
  • razumevanje delovanja GPE
  • razumevanje konceptov programskega ogrodja CUDA
  • kako pisati, prevajati ter zaganjati programe za GPE
  • kako učinkovito razdeliti delo po procesnih enotah in učinkovito uporabljati pomnilnik na GPE
  • kako smiselno uporabiti že pripravljene knjižnice za GPE

 

Ciljna publika: raziskovalci, inženirji, študenti, ki se želijo naučiti kako lahko uporabijo grafične kartice za pohitritev algoritmov

Zahtevnost: napredna

Priporočeno predhodno znanje: Znanje programiranja, programski jezik C, uporaba odjemalca SSH

Jezik: slovenski

Maksimalno število udeležencev: 15

Trajanje: 15.11 in 16.11 2023, ure bodo objavljene naknadno 

Lokacija (fizična): Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana – soba bo določena naknadno

in (virtualna): Zoom, Microsoft Teams


Organizator:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 


Predavatelji

Ime: Davor Sluga
Opis: https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/davor-sluga
E-naslov: davor.sluga@fri.uni-lj.si

 

Ime: Nejc Ilc
Opis: https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/nejc-ilc
E-naslov: nejc.ilc@fri.uni-lj.si

 

Ime: Ratko Pilipović
Opis: https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/ratko-pilipovic
E-naslov: ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost