Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: Osnove superračunalništva

Opis: Na tečaju se bomo seznanili z zgradbo računskih gruč in programsko opremo na njih ter zagnali svoje prve naloge. Naučili se bodo razlikovati med prijavnimi vozlišči, računskimi vozlišči, ter sistemi za shranjevanje podatkov. Spoznali bodo vlogo operacijskega sistema, vmesne programske opreme Slurm in uporabniških programov. Povezali se bomo na prijavna vozlišča, prenašali datoteke na in iz superračunalnika, zaganjali naloge, s katerimi bomo obdelovali video posnetke, in spremljali izvajanje nalog.

Zahtevnost: Osnovna

Priporočeno predhodno znanje: /

Ciljna publika: raziskovalci, inženirji, študenti, vsi ki pri svojem delu potrebujejo več računskih virov.

Na izobraževanju pridobljena znanja:

  • Razumevanje delovanja in zgradbe superračunalnikov
  • Uporaba vmesne programske opreme SLURM
  • Osnovna uporaba programskih okolij in vsebnikov
  • Upravljanje z datotekami iz poganjanje nalog
  • Osnovna obdelava videoposnetkov

Maksimalno število udeležencev: 15

Lokacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.

Povezava do dokumentacije: https://doc.sling.si/workshops/osnove_superracunalnistva/intro/course/

Organizator/ Organizer

  


Predavatelji

Ime: Davor Sluga
E-mail: davor.sluga@fri.uni-lj.si
Ime: Nejc Ilc
E-mail: nejc.ilc@fri.uni-lj.si
Ime: Ratko Pilipović
E-mail: ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si

 


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost