Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Online predstavitev: Kako učinkovito digitalizirati proizvodne procese s pomočjo visokozmogljivega računalništva in AI

Teme

  • Kako z generativno inteligenco (npr. Chat GPT) povečati produktivnost v podjetju?
  • Kakšne prednosti prinaša podjetjem uporaba super-računalništva in umetne inteligence?
  • Kako so številna podjetja uporabila moč super-računalnikov za optimizacijo procesov in razvoj produktov?
  • Kako lahko slovenska podjetja (tudi brezplačno) dostopajo do vrhunske super-računalniške infrastrukture in storitev?
  • Kako z metodami umetne inteligence optimizirati proizvodne procese ter načrtovanje proizvodnje?
  • Kako zagotoviti 100-odstotno končno kontrolo kakovosti in napovedno vzdrževanje?
  • Kako brezplačno ali po znižani ceni koristiti nabor storitev, ki jih ponujata projekta DIGI-SI in Euro CC?

O podjetju Arctur d.o.o. in predavateljici 

Arctur je visokotehnološko podjetje in glavni zasebni ponudnik storitev in rešitev HPC (High Performance Computing) v srednji in vzhodni Evropi. Arctur ima lastno infrastrukturo HPC in računalništvo v oblaku. Podjetje ima bogate izkušnje z razvojem in uvajanjem kompleksnih IT rešitev (npr. AI, Blockchain, HPC …), zlasti za mala in srednja podjetja (MSP) v različnih sektorjih: od proizvodnje do turizma, kulturne dediščine ter zdravja in medicine. Podjetje je tudi glavni iniciator projekta Turizem 4.0, ki promovira uporabo tehnologij Industrije 4.0 v turizmu za bolj digitalni in trajnostni razvoj turizma.
Predavateljica Tina Črnigoj Marc je vodja razvojno-raziskovalnih projektov, ki so tematsko vezani na področje visokozmogljivega računalništva.  

O Institutu »Jožef Stefan« in predavatelju

Institut “Jožef Stefan” (IJS) je vodilna slovenska raziskovalna institucija s sedežem v Ljubljani. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Tesno sodelujemo s podjetji iz različnih panog, s čimer uresničujemo prenos znanja iz laboratorijev v industrijo. Naše raziskovalke in raziskovalci sodelujejo pri razvoju inovativnih produktov in storitev, ki prispevajo k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Predavatelj Tomaž Justin je strokovnjak za inovacijsko in projektno podporo ter prenos novih tehnologij, invencij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan” v gospodarstvo.

Dostopnost