Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

industrija

Call to host new Industrial Supercomputers

EuroHPC poziv za superračunalnike za industrijo

Skupno podjetje EuroHPC je razpisalo poziv za gostovanje industrijskih superračunalnikov t. i. Industrial Supercomputers. Ta razpis je del načrta za nakup industrijskih superračunalnikov v sodelovanju s konzorcijem zasebnih partnerjev. Izbrani …

Dediščina+: Digitalna inovacija kulturne dediščine

Visokotehnološko podjetje Arctur je razvilo program Heritage+. Projekti, ki potekajo pod okriljem Heritage+, obravnavajo slovensko nepremično kulturno dediščino, vpisano v Register nepremične kulturne dediščine. Register z več kot 30.000 vpisi sistemsko opredeljuje zavarovane in najpomembnejše nepremične objekte kulturne dediščine v Sloveniji. Z vidika razvoja turizma je vsak od vnosov priložnost in potencialni vir novih digitalno obogatenih interpretacij in (turističnih) doživetij.

Info dan: HPC za podjetja

Vabimo vas na spletni dogodek Supercomputing Info Day pod okriljem nacionalnega kompetenčnega centra (NCC) Španija ter so-organizaciji NCC Slovenija, NCC Nizozemska, NCC Črna gora in NCC Ciper. Osrednji del bo …

Dostopnost