Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Za medije

SLING (Slovenska iniciativa za nacionalni grid) je odprt konzorcij za razvoj, promocijo, uporabo in vzdrževanje slovenskega omrežja računskih centrov za uporabo v znanosti, visokem šolstvu in industrijskih raziskavah. SLING združuje organizacije, ki ponujajo, uporabljajo in razvijajo tehnologijo razpršenega računskega omrežja, ter uporabnike omrežja.

Zastopnik in skrbnik SLING je Arnes.

SLING
e-mail: info@sling.si

Arnes
Tel: (01) 479 88 77
Faks: (01) 479 88 78 (pisarna)
e-mail: info@arnes.si

Dostopnost