Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Članstvo

Članice konzorcija SLING so akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in zasebnega prava ter zveze in infrastrukture, ki izkazujejo interes za sodelovanje.

Postanite članica konzorcija SLING

  1. Za vključitev v konzorcij je potrebno poslati pismo o nameri na e-naslov info@sling.si. V pismu opredelite, kako se področje delovanja vaše institucije sklada s poslanstvom SLING.
  2. Odločitev o izdaji soglasja k pristopu nove članice sprejme svet konzorcija SLING na seji sveta.
  3. V primeru izdanega soglasja zainteresirana institucija podpiše »Izjavo o pristopu k Pogodbi o ustanovitvi konzorcija Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING« in po potrebi »Pooblastilo za zastopanje v svetu konzorcija Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING« ter s tem postane članica konzorcija.

Članica lahko izstopi iz konzorcija SLING s pisno izjavo o odstopu od »Pogodbe o ustanovitvi konzorcija Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING« v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te pogodbe.

Šteje se, da je članica izstopila iz konzorcija SLING tudi v primeru, da se njen zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba ne udeleži sej sveta SLING več kot 2 leti. O tem izstopu iz konzorcija in od te pogodbe odloči svet SLING s sklepom, katerega kopija se pošlje članici.

Članice konzorcija SLING nimajo finančnih obveznosti do konzorcija.

Dostopnost