Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Dogovor tovarne UI

EuroHPC širi cilje za vključitev tovarn UI za krepitev ekosistema UI v EU

Svet Evropske unije je dosegel politični dogovor o uredbi za razširitev ciljev Evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC), da bi povečali vodilno vlogo Evrope na področju umetne inteligence (UI).

Uredba dodaja dodaten cilj: razvoj in upravljanje tovarn UI v podporo ekosistemu UI v Uniji. Tovarne UI bodo zagotavljale infrastrukturo za superračunalniške storitve UI. Z uredbo bodo superračunalniške zmogljivosti Unije dodatno na voljo inovativnim evropskim zagonskim podjetjem na področju UI za treniranje modelov.

Sporazum Sveta zagotavlja, da dejavnosti, ki jih pokrivajo tovarne UI, nudijo možnosti dostopa do superračunalnikov, optimiziranih za UI, in jih odpirajo večjemu številu javnih in zasebnih uporabnikov. Uredba izrecno omenja zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja kot možne upravičence do superračunalnikov z UI. Ti bodo lahko uporabljali storitev „vse na enem mestu“, ki jo vzpostavi vsak gostitelj, da bi olajšali dostop do svojih podpornih storitev. Svet v stališču poziva upravni odbor EuroHPC, naj opredeli posebne pogoje za dostop do superračunalnikov UI, vključno s posebnim dostopom za zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja.

Na podlagi doseženega političnega dogovora lahko gostiteljski subjekti prejmejo finančni prispevek Unije, ki krije do 50 % stroškov nakupa superračunalnikov UI in do 50 % njihovih operativnih stroškov (vključno s stroški storitev superračunalnikov, usmerjenih v UI). Lastništvo se lahko prenese na gostiteljske subjekte pet let po tem, ko superračunalnik UI uspešno opravi prevzemni test.

Nazadnje uredba določa, da bi se morali superračunalniki, prilagojeni UI, uporabljati predvsem za razvoj, preskušanje, ocenjevanje in potrjevanje obsežnih, splošno namenskih modelov usposabljanja za UI in nastajajočih aplikacij UI ter za nadaljnji razvoj rešitev UI v Uniji.

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani: https://www.hpcwire.com/off-the-wire/eurohpc-expands-objectives-to-include-ai-factories-for-boosting-eus-ai-ecosystem/

Dostopnost