Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Superračunalništvo za industrijo

Številna podjetja se še vedno ne zavedajo potencialnih priložnosti, ki jih superračunalništvo ponuja, zato Nacionalni kompetenčni center SLING podjetjem iz gospodarstva omogoča dostop do računalniške infrastrukture in podporo strokovnjakov. Vsem industrijskim uporabnikom in inženirjem, ki delujejo v okvirju podjetij, so že na voljo brezplačna izobraževanja, kjer se lahko seznanijo z uporabo superračunalništva – vse od splošnih pa do zahtevnejših tematik. Poleg omenjenega deluje Nacionalni kompetenčni center SLING tudi kot povezovalec: strokovnjaki pomagamo pri sklepanju novih partnerstev, vključevanje v nove projektne konzorcije in sodelovanja tako na nacionalnih kot tudi evropskih projektih.

Kakšne prednosti prinaša uporaba superračunalništva v industriji in podjetništvu?

Superračunalništvo omogoča industrijskim sektorjem, kot so na primer avtomobilska, letalska in proizvodna industrija, energetika ter zdravstvo, da postanejo bolj inovativna, produktivnejša, predvsem pa razvijajo produkte ter storitve z višjo dodano vrednostjo. 

Superračunalništvo v industriji in podjetjih med drugim omogoča izvedbo simulacij in vizualizacij novih produktov, optimizacijo različnih procesov, analizo velike količine podatkov in načrtovanje inovativnih produktov ter storitev s pomočjo umetne inteligence, hkrati pa znatno skrajša čas načrtovanja produktov in proizvodne cikle, zmanjša proizvodne stroške, porabo materialov in fizičnih testiranj.

Zgodbe podjetij, ki navdihujejo

Podjetja so ob uporabi superračunalništva, umetne inteligence, podatkovnega učenja ali drugih tehnologij razvila nove produkte ali optimizirala obstoječe produkte ali procese.

Naj vas navdihneta zgodbi slovenskih podjetij, ki sta nastali pod okriljem projekta FF4EuroHPC.

Najuspešnejša mala in srednje velika podjetja bodo partnerji SLING podprli pri pripravi prijave za pridobitev sredstev in izvedbo eksperimenta in uporabe superračunalništva v okviru javnih razpisov.

Dostopnost