Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Projekt EuroCC 2

Projekt EuroCC 2 spodbuja inovacije, sodelovanja ter uporabo superračunalniških zmogljivosti v korist evropske znanosti, industrije in celotne družbe.

Partnerji

V Sloveniji aktivno sodelujemo kot konzorcij petih partnerjev SLING, ki ga vodi Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. V konzorciju sodelujejo še Arctur d.o. o., Institut “Jožef Stefan”Univerza v Ljubljani ter Univerza v Mariboru.

Projekt »Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC Faza 2« (EuroCC 2) predstavlja nadgradnjo projekta EuroCC, ki se je zaključil konec leta 2022, in se izvaja v okviru programa Evropske unije Digitalna Evropa. Nadaljuje z vzpostavljanjem mreže evropskih nacionalnih kompetenčnih centrov na najučinkovitejši način ter hkrati naslavlja razlike v zrelosti uporabe evropskih superračunalniških (ang. HPC – High Performance Computing) zmogljivosti. V ospredju projekta sta spremljanje napredka nacionalnih kompetenčnih centrov in podpora pri njihovem razvoju ter vzpostavljanju operativnih okvirov, pri čemer je treba dostopati do izkušenj in strokovnega znanja, ki so trenutno na voljo na nacionalni in evropski ravni, ter jih kar najbolje uporabiti.

S tem namenom EuroCC 2 tesno sodeluje s projektom CASTIEL 2, ki je prilagojen potrebam nacionalnih kompetenčnih centrov in vključuje tudi centre odličnosti. Skupaj si prizadevata spodbujati sodelovanje, izmenjavo najboljših praks in znanj na evropski ravni ter pospešiti izboljšanje nacionalnih in s tem evropskih superračunalniških zmogljivosti ter njihove uporabe.

Nacionalni kompetenčni centri imamo ključno vlogo pri usklajevanju dejavnosti, ki so povezane z uporabo superračunalnikov na nacionalni ravni. Smo glavne kontaktne točke za uporabnike z znanstvenega, akademskega in industrijskega področja, za strokovnjake s področja superračunalništva ter širšo javnost. V okviru kompetenčnih centrov potekajo številne aktivnosti, vključno z usposabljanjem in razvojem veščin, zagotavljanjem storitev za industrijo, akademsko sfero in javno upravo, sodelovanjem z drugimi pomembnimi deležniki na področju superračunalništva, upravljanjem seznama storitev in kompetenc, obveščanjem javnosti ter vodenjem projekta.

V projektu EuroCC 2, ki traja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, sodeluje 39 članic in pridruženih članic iz 33 držav, ki jih koordinira Univerza v Stuttgartu (HLRS).

Projekt EuroCC 2 financira Evropska unija. Financiran je s sredstvi Skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije, Črne gore in Srbije v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101101903.

Dostopnost