Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Projekt EuroCC 2

V sklopu SLING deluje Nacionalni kompetenčni center HPC – EuroCC@SLING, katerega naloga je spodbujanje uporabe superračunalniških zmogljivosti za potrebe raziskav v znanosti in industriji, na akademskem področju ter pri zagotavljanju javnih storitev, predvsem prek dviga nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja, kakšne so prednosti uporabe tovrstne tehnologije.

Projekt EuroCC 2 (Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC – faza 2) je nadaljevanje projekta EuroCC, ki se je zaključil konec leta 2022. Izvaja se v okviru programa Evropske unije Digitalna Evropa, v katerem so vse sodelujoče države zadolžene za nadaljevanje in razvoj aktivnosti nacionalnih kompetenčnih centrov (NCC) na področju visokozmogljivega računalništva (HPC) v svojih državah.

Naloga nacionalnih kompetenčnih centrov je usklajevanje dejavnosti na nacionalni ravni na vseh področjih, ki so povezana s HPC, prav tako služiljo kot glavna kontaktna točka za uporabnike s področja znanosti, industrije, za sedanje in bodoče HPC-strokovnjake in širšo javnost. Projekt EuroCC 2 se sofinancira v višini 50 % prek programa Digitalna Evropa (Skupno podjetje EuroHPC) in 50 % prek lastne soudeležbe držav partneric. Projekt, v katerem sodeluje 39 članic in pridruženih članic, koordinira Univerza v Stuttgartu (HLRS – superračunalniški center iz Stuttgarta).

Cilj prvega projekta Euro CC je bil dvig nivoja uporabe tehnologij HPC, HPDA in AI v sodelujočih državah. Z namenom, da se omogoči uporabo HPC različnim ciljnim skupinam uporabnikov so bili vzpostavljeni nacionalni kompetenčni centri (NCC), ki so odgovorni za pregled in dokumentacijo osnovnih kompetenc na področjih HPC, HPDA in AI. Glavni cilj dejavnosti EuroCC 2 pa je nadaljevati z vzpostavljanjem in delovanjem nacionalnih kompetenčnih centrov v 33 državah ter zagotoviti, da bodo ti spodbujali močno nacionalno mrežo, ki bo zagotavljala storitve svojim uporabnikom iz industrije, akademske sfere in javne uprave, hkrati pa bodo tudi temelj za močno evropsko raven kompetenc in storitev.

Slovenski nacionalni kompetenčni center v projektu EuroCC 2 sodeluje kot konzorcij petih partnerjev SLING, ki ga vodi Arnes. Ostali partnerji v projektu so Arctur d. o. o., Institut “Jožef Stefan”, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Projekt traja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025.

Projekt EuroCC 2 financira Evropska unija. Financiran je s sredstvi Skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije, Črne gore in Srbije v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101101903.

V okviru EuroCC@SLING nudimo:

podporo pri uporabi tehnologije HPC in HDPA za različne nivoje znanja in področja uporabe

možnost pridobivanja znanja na različnih izobraževalnih dogodkih

pomoč pri uporabi tehnologije za srednja in mala podjetja

Uporabniška podpora
Organizacija treningov, seminarjev in konferenc
Sodelovanje z industrijo

Partnerji

Slovenski nacionalni kompetenčni center v projektu EuroCC 2 sodeluje kot konzorcij petih partnerjev SLING.

Dostopnost