Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

O konzorciju

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij partnerjev, ki si prizadevajo za razvoj superračunalništva, mrežnega oz. razpršenega računalništva ter visoko zmogljivih računalniških sistemov za uporabo pri raziskavah v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu ter javni upravi. Konzorcij vodi Arnes, ki v imenu SLING-a zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter podpira dejavnosti konzorcija.

SLING uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter dostop do superračunalniških sistemov in gruč. Upravljajo jih posamezne članice, medtem ko Arnes kot zastopnik poskrbi za testno okolje in izobraževanje z možnostjo uporabe Arnesove gruče.

Poslanstvo konzorcija SLING obsega:

razvoj trajne nacionalne infrastrukture superračunalniških sistemov in njihovo povezovanje v napredno mrežno infrastrukturo (superračunalniški grid)

vzpostavljanje centrov znanja in zagotavljanje izobraževanja za uporabo superračunalnikov in drugih visoko zmogljivih sistemov (HPC) ter prenos tehnologije na nova aplikativna področja, ki širijo obzorja znanosti

omogočanje dostopa do skupnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih kapacitet za članice SLING-a in vse upravičene uporabnike

vključevanje slovenske infrastrukture v različne evropske in mednarodne iniciative

aktivno sodelovanje v pobudah, kot so EuroHPC JU, EGI, PRACE …, in tistih, ki so namenjene podpori (EuroCC 2, CoE itd.)

pomoč pri vključevanju novih partnerjev ter organizacijska, infrastrukturna in arbitražna pomoč pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji

V SLING-u verjamemo v moč sodelovanja in inovativnosti. Skupaj gradimo mostove do boljše prihodnosti, kjer napredna tehnologija odpira neskončne možnosti.

Dostopnost