Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Razpisi za odprti dostop in rabo virov

Odprti nacionalni dostop SLING

Dostop in rabo superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu urejajo Pravila dostopa in rabe superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu, ki jih je sprejel Svet SLING na redni seji 1. 2. 2023. Nanašajo se na gruče tistih organizacij oziroma skrbnikov sistemov, vključenih v konzorcij SLING, ki želijo ponuditi del svojih kapacitet v splošno, odprto rabo na enoten in organiziran način vsem upravičenim uporabnikom v Sloveniji.

V okviru SLING je na osnovi teh pravil možno dobiti del superračunalniških kapacitet naslednjih gruč:

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev kapacitete so lahko posamezni prijavitelji ali skupine. Kadar je kapaciteta dodeljena skupini, mora prijavitelj v prijavi določiti osebo, ki vodi raziskavo in je odgovorna za seznam udeležencev v raziskavi, ki uporabljajo dodeljene kapacitete. Tip in velikost dodeljenih kapacitet je odvisna od vloge in pomena projekta, tako da lahko vsi uporabniki ali skupine, ki so upravičeni do prijave, vložijo projektni predlog za katerega koli od predvidenih vrst projektov.

Veliki raziskovalni projekti (VRP)

So veliki projekti, mišljeni kot produkcijska uporaba, pa tudi za razvoj programskih sistemov in algoritmov, prilagajanje obstoječe programske opreme ali testiranje metodologije specifičnih znanstvenih prototipov, kadar je za postopek ali zaradi količine podatkov treba uporabiti velike količine računskih virov ali podatkovnih shramb.

Odprti razpisi

Razpis za dodelitev virov SLING za velike raziskovalne projekte (16. 5. 2024 – 1. 11. 2024)

SistemiSkupni viri za vse projekte (vozliščne ure)Skupni viri za vse projekte (jedrne ure)
HPC Vega – CPU1.000.000128.000.000
HPC Vega – GPU80.00010.240.000

Razvojni projekti (RP)

Razvojni projekti so namenjeni predvsem razvoju programske opreme in algoritmov. Razvojni projekt je lahko tudi raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, testni ali razvojni projekt ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo.

Stalni razpis

Razpis za dodelitev virov SLING za razvojne projekte (stalno odprt)

SistemViri za posamezni projekt (vozliščne ure)Viri za posamezni projekt (jedrne ure)
HPC Vega – CPU10.0001.280.000
HPC Vega – GPU1.000128.000
Arnes – CPU5.000640.000
Arnes – GPU1.000/
Dostopnost