Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Običajni raziskovalni projekti (ORP)

Običajni raziskovalni projekti so mišljeni kot produkcijska uporaba superračunalniških kapacitet ali dodelitve podatkovnih shramb, kadar zahteve niso zelo velike.

ORP projektom se dodeli dostop za največ 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na osnovi poročila in ocene napredka projekta s skupno maksimalno dolžino dveh let od dodelitve dostopa. Računske vire se dodeli v skladu s standardi razporejanja nalog SLING; na določenih sistemih je lahko v uporabi poseben sistem pravil za izkoriščanje virov.

ORP projekte lahko prijavitelj kadarkoli prijavi na stalno odprt razpis, projektne prijave niso podvržene znanstveni recenziji, zato pa jih člani področne skupine izvedencev ocenijo glede na tehnično izvedljivost in smiselnost. Ko jih skupina izvedencev potrdi, lahko administratorji dodelijo dostop.

ORP projekti se dodelijo za eno leto z možnostjo podaljšanja na osnovi ocene uspešnosti projektnega dela.

SLING vsakemu ORP projektu zagotavlja tehnično podporo na visoki ravni v organizaciji skupine za podporo uporabnikom. V specifičnih primerih lahko prijavitelj ob prijavi zahteva podporo izvedencev za reševanje posebnih problemov ali za zagotavljanje optimizacije, ki jo zahteva projekt. Takšno podporo mora prijavitelj zahtevati in upravičiti v projektni prijavi.

Prijavitelj je lahko v vsakem razpisnem roku vodja raziskave pri največ enem ORP projektu.

Prijava projekta je mogoča preko prijavnega obrazca, povezava do katerega je na voljo ob vsakem tekočem razpisu.

Projektne prijave so podvržene oceni tehnične ustreznosti in izvedljivosti ter znanstveni recenziji, zato morajo prijave vključevati naslednje sestavine, ki jih kot datoteke priložite k prijavnemu obrazcu:

Izjava prijavitelja o uporabi virov

Vodje večletnih projektov morajo za podaljšanje projekta po preteku enega leta oddati poročilo o napredku, na podlagi katerega se lahko odobri podaljšanje projekta. Projekt bo suspendiran, če poročilo ne bo pravočasno oddano.

Vodje projekta morajo na vsake pol leta od dodelitve virov oddati poročilo o napredku projekta.

Vodje običajnih raziskovalnih projektov (ORP), ki predvidevajo trajanje daljše od leta dni, morajo Komisiji oddati poročilo o napredku skupaj z utemeljitvijo potreb po virih najmanj en mesec pred pretekom prvega leta od dodelitve virov.

Poročila o napredku in prošnje za podaljšanje morajo vsebovati:

  • seznam projektnih sodelavcev,
  • obseg znanstveno-raziskovalnih ur namenskega znanstvenega dela raziskovalcev na projektu,
  • morebitne reference in objave (objavljene ali v postopku recenzije)
  • ter podatke o doseganju ciljev in projektnih korakov glede na prvotno projektno prijavo (prazna predloga je na voljo na gumbu).

Po zaključku projekta je vodja dolžan oddati končno poročilo (predloga na gumbu spodaj).

Podaljšanje

Pri obnovitvi projekta ali prošnji za podaljšanje projekt lahko zahteva največ 20% več virov, kot jih je bilo odobreno v prvotni dodelitvi virov.

Prošnje za podaljšanje projektov, ter vsa poročila lahko oddate na e-naslov support@sling.si.

Dostopnost