Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Nacionalni kompetenčni center

V sklopu SLING-a deluje Nacionalni kompetenčni center HPC – EuroCC@SLING, katerega naloga:

Zagotavljanje javnih storitev

Prednosti uporabe tovrstne tehnologije

Dvig nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja

Spodbujanje uporabe superračunalniških zmogljivosti za potrebe raziskav v znanosti, industriji in akademskem področju

Organizacija treningov, seminarjev in konferenc

Pripravljamo različne treninge in druga izobraževanja, ki zajemajo tako osnove HPC-pismenosti, kot uporabo tehnologije na specifičnih področjih uporabe. Prek SLING se zavzemamo, da se pridobivanje tovrstnih znanj vključi tudi v učne načrte slovenskih visokošolskih institucij.

V okviru EuroCC@SLING-a vsem zainteresiranim uporabnikom nudimo:

Podporo pri uporabi tehnologije HPC in HDPA za različne nivoje znanja in področja uporabe

Možnost pridobivanja znanja na različnih izobraževalnih dogodkih

Pomoč pri uporabi tehnologije za srednja in mala podjetja

Dostopnost