Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Nacionalni kompetenčni center

Nacionalni kompetenčni center SLING uporabnikom in vsem tistim, ki vas zanima uporaba superračunalnikov (ang. HPC – High Performance Computing), pomaga pri spoznavanju, učenju, dostopu ter uporabi.

Naša naloga je spodbujanje koriščenja superračunalniških zmogljivosti za potrebe znanstvenih in industrijskih raziskav, na akademskem področju ter pri zagotavljanju javnih storitev. Želimo dvigniti nivo znanja v Sloveniji ter povečati ozaveščenost o vseh prednostih, ki jih prinaša ta tehnologija.

Spodbujamo uporabo superračunalništva v industriji

Nacionalni kompetenčni center med drugim spodbuja uporabo superračunalnikov v industriji oziroma gospodarstvu. S posebnim vprašalnikom HPC4SME assesment tool želimo pomagati podjetjem, da prepoznajo potencial za uspešno koriščenje superračunalniških zmogljivosti. Na podlagi prejetih odgovorov vam pripravimo priporočila in smernice za nadaljnje korake. Najbolj perspektivnim malim in srednjim podjetjem pomagamo pri pridobivanju sredstev na evropskih razpisih, kot npr. FF4EuroHPC in FFplus.

Gradimo (super) skupnost

Uspeh delovanja slovenskega nacionalnega kompetenčnega centra se odraža tudi v boljšem sodelovanju in povezovanju med partnerji konzorcija SLING, z drugimi evropskimi nacionalnimi kompetenčnimi centri in centri odličnosti. Kot rezultat naše tesne povezanosti smo leta 2021 prvič organizirali Dan “exascale” računalništva ali Dan odprtih vrat slovenskih superračunalniških centrov, ki poteka vsako leto v oktobru. S tem smo omogočili širši javnosti ogled največjih slovenskih superračunalnikov, med drugimi tudi EuroHPC Vega. Poleg tega organiziramo jesenske nacionalne HPC-konference Dan slovenskega superračunalniškega omrežja, kjer se osredotočamo na spodbujanje uporabe superračunalnikov, predstavitvi primerov dobrih praks in zgodb o uspehu. Skupaj gradimo močno skupnost, ki izkorišča vse prednosti superračunalništva in ustvarja nove priložnosti v Sloveniji

Nacionalni kompetenčni center SLING je bil formiran v okviru projekta EuroCC »Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC« in s svojimi aktivnostmi nadaljuje v projektu EuroCC 2. V nacionalnem kompetenčnem centru SLING trenutno sodeluje pet aktivnih partnerjev SLING: podjetje Arctur, Arnes, Institut “Jožef Stefan” in Univerza v Ljubljani ter Univerza v Mariboru.

Dostopnost