SLING – Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za razvoj razpršenega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje vodi Arnes, ki tudi zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter v okviru iniciative uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter dostop do Arnesove gruče.

Poslanstvo SLING je vzpostavitev trajne nacionalne infrastrukture grid in HPC z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike, vključevanje slovenske infrastrukture v evropsko, enakopravno sodelovanje v evropski iniciativi za grid European Grid Initiative, zagotavljanje pomoči pri vključevanju novih partnerjev, zagotavljanje organizacijske, infrastrukturne in arbitražne pomoči pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji ter prenos tehnologije grid na nova aplikativna področja.