Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

SLING

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za razvoj razpršenega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. Vodi ga Arnes, ki  zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter v okviru iniciative uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter dostop do Arnesove gruče.

Poslanstvo SLING je vzpostavitev trajne nacionalne infrastrukture grid in HPC z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike, vključevanje slovenske infrastrukture v evropsko, enakopravno sodelovanje v evropski iniciativi za grid European Grid Initiative, zagotavljanje pomoči pri vključevanju novih partnerjev, zagotavljanje organizacijske, infrastrukturne in arbitražne pomoči pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji ter prenos tehnologije grid na nova aplikativna področja.

Cilji SLING

Vzpostavitev trajne nacionalne infrastrukture grid z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike

Vključevanje slovenske infrastrukture v evropsko

Enakopravno sodelovanje v EGI, PRACE idr.

Zagotavljanje pomoči pri vključevanju novih partnerjev

Prenos tehnologije grid na nova aplikativna področja

Zagotavljanje organizacijske, infrastrukturne in arbitražne pomoči pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji

Vloga SLING

Infrastruktura grid je postala integralen element evropskega skupnega raziskovalnega prostora in evropskih razvojnih programov. Dosedanji razvoj tehnologije in infrastrukture grid je bil v Evropi zelo uspešen tako tehnološko kot organizacijsko, vendar je temeljil na časovno in organizacijsko omejenih modelih razvojnih projektov. Zato je bil v Evropski uniji dosežen konsenz, da je pogoj za nadaljnji razvoj evropskih e-infrastruktur nujna vzpostavitev dolgoročnega modela razvoja, organizacije in financiranja v obliki nacionalnih iniciativ za grid. Te bodo delovale kot organizacijsko, tehnično in koordinacijsko telo ter bodo skrbele za integracijo z drugimi omrežji, zlasti z omrežjem GÉANT in velikimi omrežji grid zunaj Evrope.

Možnosti, ki jih ponujata tehnologija grid in evropsko omrežje grid, so še posebej dragocene za manjše ustanove in države, ki same ne morejo zagotavljati ustreznih računskih kapacitet (za sodobne raziskovalne, akademske in industrijske potrebe svojih organizacij). S pomočjo infrastrukture grid in uporabo skupnih kapacitet  lahko uporabljajo sodobne, zahtevnejše metode, obdelujejo neprimerno večje količine podatkov in na svojem interesnem področju sodelujejo v večjih projektih ter uporabljajo skupne podatkovne vire. Tehnologija grid je postala ključni element infrastrukture evropskega skupnega raziskovalnega prostora, ker omogoča združevanje razpršenih informacijsko-tehnoloških kapacitet v enoten sistem in  infrastrukturo ter tako spodbuja boljše izkoriščanje kapacitet in rast mednarodnega sodelovanja.

Če hočemo, da bo evropsko omrežje grid tudi v prihodnje vsem interesentom zagotavljalo cenen in učinkovit dostop do računskih in podatkovnih virov, je nujno, da zagotovimo naslednje:

Standardizacija programskih vmesnikov in servisov

Skupno organizacijsko telo, ter osrednje servise za koordinacijo

Nadzor nad infrastrukturo na nacionalni ravni

Vključevanje v evropsko infrastrukturo in evropsko iniciativo z grid EGI

Dostopnost