Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Projekt Fortissimo Plus (FFplus) bo pripomogel k večji uporabi HPC in AI v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (MSP)

Cilj projekta FFplus je, da MSP-jem zagotovi vire in podporo, potrebno za testiranje novih aplikacij HPC in umetne inteligence (AI).

Visokozmogljivo računalništvo (HPC) in umetna inteligenca (AI) kot novi transformativni tehnologiji predstavljata velik potencial za povečanje industrijske konkurenčnosti ter zagotavljanje številnih gospodarskih in družbenih koristi.

Projekt FFplus bo tako podpiral in krepil MSP-je pri obravnavi tehničnih vidikov, z omogočanjem dostopa do virov EuroHPC ter z nudenjem pomoči pri administrativnih nalogah, poslovnem razvoju in ozaveščanju.

MSP-ji bodo podprti z odprtimi razpisi za financiranje podjetniških poskusov in inovacijskih študij, ki bodo prikazali prednosti uporabe HPC in generativne umetne inteligence v podjetništvu. Konkretno bo v sklopu FFplus izvedenih šest odprtih razpisov, ki bodo evropske MSP-je povabili k oddaji predlogov za podjetniške poskuse in inovacijske študije, ki bodo prikazali prednosti uporabe HPC in generativne umetne inteligence. Uspešni prijavitelji bodo prejeli zagonsko financiranje in podporo FFplus pri izvedbi teh poskusov.

Uspešno uvajanje tehnologij se bo spodbujalo z zgodbami o uspehu, ki se bodo osredotočale na poslovne koristi za MSP ob implementaciji HPC ali generativne umetne inteligence v njihove poslovne procese.

FFplus gradi na metodah in dosežkih serije projektov Fortissimo, ki so ustvarili dragoceno zapuščino v evropskem HPC in poslovnem okolju. V okviru projektov Fortissimo (2013-2016), Fortissimo 2 (2015-2018) in FF4EuroHPC (2020-2023) je bilo izvedenih več kot 130 poskusov, ki so vključevali 330 partnerjev, rezultat pa je 120 zgodb o uspehu. Te zgodbe o uspehu so akterje v evropskem industrijskem okolju spodbudile k uvedbi novih naprednih tehnologij v proizvodnji (Industrija 4.0) ter k razvoju novih produktov in storitev, ki krepijo gospodarstvo EU.

FFplus vodi in koordinira konzorcij šestih partnerjev, ki so sodelovali pri prejšnjih projektih Fortissimo, in sicer Univerza v Stuttgartu, Scapos AG, Teratec, CINECA, CESGA, Arctur in CYFRONET. Geografsko konzorcij pokriva šest evropskih držav: Nemčijo, Francijo, Italijo, Poljsko, Španijo in Slovenijo. To omogoča istočasno krepitev vseevropskih aktivnosti, kakor tudi povezovanje FFplus s pomembnejšimi nacionalnimi in regionalnimi aktivnostmi.

Več podrobnosti

Projekt FFplus je bil zasnovan kot odziv na razpis DIGITAL-EUROHPC-JU-2023-SME-01, katerega namen je spodbujati konkurenčnost in inovacijski potencial MSP-jev.

Projekt financira Program za digitalno Evropo (DEP), program financiranja EU, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalne tehnologije podjetjem, državljanom in javnim upravam, s skupnim proračunom do 30 milijonov EUR.

Projekt se je začel 1. maja 2024 in naj bi trajal 48 mesecev.

Več informacij o trenutnih in prihodnjih razpisih »EuroHPC Research & Innovation« lahko najdete tukaj.

Spremljajte FFplus na spletni strani projekta, LinkedIn, X in YouTube za več informacij o temah, povezanih s HPC.

Dostopnost