Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

NCC SLING na EuroHPC Summit

EuroHPC Summit 2023 je potekal marca v Götenburgu na Švedskem, kjer so bili predstavljeni načrti za prihodnost exascale superračunalništva v Evropi, prvi exascale superračunalnik Jupiter bo zaživel v prostorih raziskovalnega centra Jülich v Nemčiji, ter načrti za vzpostavitev kvantnih sistemov in simulatorjev, ki bodo v prihajajočih letih v povezavi s petascale, pre-exascale in exascale HPC sistemi tvorili osnovo za znanstveno raziskovanje in napredek.

Dogodka so se udeležili tudi nekateri predstavniki in partnerji Nacionalnega kompetenčnega centra za superračunalništvo (NCC) SLING.

O izobraževanju uporabnikov ter ključnega osebja, ki skrbi za HPC in kvantne sisteme, so govorili mnogi predavatelji na dogodku, med njimi tudi Barbara Krašovec, sistemska inženirka na Inštitutu »Jožef Stefan« in članica Skupine za raziskovanje in inovacije (RIAG). Pri vpeljavi novih tehnologij je zelo pomembno, da jih uporabniki znajo čim bolje uporabljati, saj le tako lahko izkoristimo njihov poln potencial.

Prav tako je poudarila, da gre napredek v strojni opremi z roko v roki z napredkom v programski opremi, zato je pomembno, da se tudi programsko opremo sproti posodablja in pripravlja na HPC sisteme ter umetno inteligenco. Nenazadnje pa je ključnega pomena tudi povezljivost med samimi HPC centri ter povezovanje EuroHPC centrov v širše evropsko digitalno okolje.

Dr. Leon Kos,  iz Laboratorija za konstruiranje LECAD na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, je kot koordinator poletne šole HPC »PRACE Summer of HPC« poudaril, da se z dobrim mentorstvom lahko v okviru raziskav s pomočjo HPC tehnologij dosega izjemne rezultate.

O podpori uporabnikom HPC tehnologij ter pomembnosti izobraževanj pa je govoril tudi asist. dr. Pavel Tomšič, prav tako iz laboratorija LECAD. V sklopu nacionalnega kompetenčnega centra namreč redno organiziramo seminarje, delavnice in treninge na temo HPC tehnologij.

Prav tako je predstavil tudi orodje HPC4SME, ki povezuje HPC tehnologije z industrijo in malim ter srednje velikim podjetjem omogoča lažji prehod na uporabo HPC v svoji dejavnosti.


V splošnem je dogodek predstavil načrte za prihodnost v okviru razvoja računalniške tehnologije v EU, ter potrdil, da je za usklajen in ploden napredek potrebno povezovanje na mednarodni ravni, ki zajema tako administrativno kot tehnično osebje, s poudarkom na izobraževanju končnih uporabnikov. NCC SLING se bo zavzemal, da bo sledil trendu razvoja HPC tehnologij in svojim uporabnikom nudil čim več raznovrstnih izobraževanj, ki bodo poskrbela za uspešno implementacijo HPC v širšo znanstveno-raziskovalno skupnost.

Dostopnost