Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Dediščina+: Digitalna inovacija kulturne dediščine

Kulturna dediščina kot izhodišče trajnostnega razvoja turizma ima značilno globoko zakoreninjenost v lokalni kulturi in življenju lokalnih skupnosti. Kot taka je odraz lokalne, regionalne, nacionalne in čezmejne identitete ter simbolnega DNK, pa tudi relativno enakomerno razpršena čez celo državo, s čimer se »upira« aglomeracijskim učinkom v turizmu (ki vodijo v pretirani turizem, ikonizacijo in prekomerno komercializacijo/disneyfikacijo).

Slovenija je na področju digitalizacije kulturne dediščine v 2019 zasedla 17. mesto v Evropi, kar je pravzaprav pod povprečjem (vir). Tudi pred nacionalnim projektom Digitalne inovacije kulturne dediščine je bila Slovenija med najslabšimi na področju digitalizacije kulturne dediščine. Vendar pa je Slovenija z izvedbo projekta in več kot 100 digitaliziranimi enotami kulturne dediščine postala ena izmed najboljših – trenutno sodi med prvih 5 držav v Evropi in širi svoje znanje ter izkušnje v tujini.

Vsak evidentiran predmet nepremične kulturne dediščine prinaša vrednost in učenje, ki bi ga bilo mogoče digitalno interpretirati – in tako predstaviti novemu občinstvu na inovativne, privlačne načine. Vendar pa se organizacije za upravljanje turizma običajno ne ukvarjajo z ustvarjanjem novih kompleksnih turističnih produktov na področju kulturne dediščine in še manj vključujejo nove tehnologije digitalne interpretacije. Sektorja turizma (turistični ponudniki, organizacije za upravljanje turističnih destinacij) in kulturne dediščine (GLAM in območne službe zavoda za varstvo dediščine) sta – kljub številnim stičnim točkam in skupnim ciljem – zelo redko sodelovala v soustvarjalnih procesih. Poleg tega tehnologije digitalne interpretacije – kot so navidezna resničnost, obogatena resničnost, holografske projekcije, video kartiranje, mobilne in spletne aplikacije – niso bile razvite ali dostopne v sklopu vodilnih turističnih destinacij, zlasti zaradi pomanjkanja znanja, veščin in namenskega financiranja.


Rešitev

Leta 2019 naj bi se z digitalizacijo kulturne dediščine zgoraj naštete pomanjkljivosti odpravile z misijo ministrstva postati vodilna evropska država na področju digitalno obogatenih turističnih izkušenj in tako združiti razvoj turizma z varovanjem kulturne dediščine in cilji interpretacije. Cilj je bil razviti nove turistične produkte, ki se zgledujejo po kulturni dediščini, z digitalno in hibridno interpretacijo pritegniti novo občinstvo in deležnike ter tako prispevati k interpretaciji, ozaveščanju in dokumentiranju (nepremične) kulturne dediščine.

Glavni cilji so bili:

  • dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,
  • ustvarjanje poglobljenih lokalnih turističnih produktov s 5 zvezdicami, izkušenj,
  • Slovenija postane vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarjala edinstvena turistična doživetja,
  • digitalna inovativnost slovenske kulturne dediščine,
  • izboljševanje kompetenc zaposlenih na področju dediščine, gostinstva in turizma,
  • nadaljnje povečevanje zadovoljstva turistov,
  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot na nacionalni ravni.

Turistični produkti s 5 zvezdicami so bili osrednjega pomena tako z vidika vpliva na prepoznavnosti makro destinacij kot tudi njihovega prihodnjega potenciala rasti z vidika privlačnosti tega trga in konkurenčnosti slovenskih proizvodov na tem trgu.

Namen projekta je bil, da Slovenija postane vodilna evropska država v digitalno obogatenih izkušnjah turizma. To bi lahko dosegli s korenitim preobratom s 3D digitalizacijo in digitalizacijo kulturne dediščine v Sloveniji – in dosegli širšo populacijo ter deležnike, ki se običajno ne ukvarjajo s projekti digitalizacije kulturne dediščine (kreativne in kulturne industrije, turizem).


Faze izvedbe

Ministrstvo je organiziralo 3 delavnice/usposabljanja, ki jih je izvedel Arctur, visokotehnološko podjetje in pobudnik iniciative Turizem 4.0 z bogatimi izkušnjami na področju 3D tehnologij, digitalne interpretacije in razvoja turizma. Teme so bile Turizem prihodnosti, Tehnologije in dobre prakse, Postani ustvarjalec digitalnih vsebin.

V dveh letih (2020-2022) je bilo digitaliziranih več kot 100 enot kulturne dediščine in ustvarjenih več kot 30 turističnih doživetij s 5 zvezdicami (v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo). Glavni cilj je narediti kulturno dediščino dostopno vsem, saj pripada vsakemu od nas.

V letu 2022 je bil razvit spletni portal, ki združuje vsa digitalna gradiva, ustvarjena v projektu, objavljenimi rezultati, informacije in dostop do gradiv ter navdušuje druge za ponovno uporabo digitalnih gradiv v nove in kreativne namene.


Rezultati in koristi za uporabnike

Glavni rezultat projekta je 100 digitaliziranih enot kulturne dediščine in 30 turističnih produktov s 5 zvezdicami – AR aplikacija o Ruski kapelici, poustvarjen svet potopljenih vasi, raziskovanje lokalnih zgodb s pomočjo spletne aplikacije, digitalna soba e-Gradovi, interpretacija 7 gradov, Vinogradniška in vinarska interpretacija itd.

Toda za temi rezultati je še veliko več. Prvič sta se kulturni in turistični sektor povezala v pionirski uporabi naprednih tehnologij. Številni deležniki – ministrstva, nacionalne ustanove za varstvo dediščine (npr. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Narodna galerija, UNESCO), lokalne ustanove za varstvo dediščine (muzeji, galerije), javne ustanove (lokalne turistične zajednice, regionalne razvojne agencije, turistične organizacije itd.), lokalni dediščinski in turistični ponudniki (turistični vodniki, rokodelci, šivilje, kuharji, restavratorji, mizarji, vinarji, zgodovinarji itd.), nevladne organizacije in društva (gledališke skupine, mladinski klubi itd.) – so sodelovali in iskali sinergije ter razvili dolgotrajno partnerstvo. Mnogi so bili razviti tudi na mednarodni ravni, saj imajo številni deležniki partnerje v tujini. Ogromno ljudi – strokovnjakov s področja turizma, dediščine in drugih sektorjev, predstavnikov vlade, izobraževalcev, dijakov, študentov, predstavnikov občin, novinarjev, vplivnežev, podjetij, lokalnih prebivalcev itd. ima zdaj znanje in praktične primere, kaj je digitalizacija in kaj je njena prednost. Lokalni ponudniki in institucije so ustvarili nove turistične ponudbe in začeli ustvarjati nove prihodke oziroma dosegati višjo dodano vrednost s ponudbo novih, poglobljenih, edinstvenih lokalnih 5-zvezdičnih doživetij.

Turistični razvoj je končno začel spoznavati vrednost kulturne dediščine. Bolj so se zavedali svoje dediščine, bolj se je dvignil tudi njihov občutek pripadnosti lokalni skupnosti.

Vseh 30 turističnih produktov ima korenine v lokalni skupnosti, zgodovini. Zgodbe so črpali iz lastne DNK, lokalne identitete in jih posredovali drugim lokalnim prebivalcem in turistom. Produkti so bili razviti v skladu z vizijo Turizma 4.0 – če so lokalni prebivalci ponosni in se zavedajo lastne dediščine ter zanjo skrbno skrbijo, bodo turisti sledili temu dobremu zgledu in močni družbeni vrednoti. Vse vključene destinacije niso želele uvoziti »uspešnih« zgodb (npr. tematskih parkov) iz tujine, ampak so vzele svojo, pristno realnost, ki jo poznajo in imajo na voljo evidence. Glavni poudarek je bil na vrednotah dediščine, kako vrednote predstaviti na zanimiv način. To še bolj dviguje lokalno zavest in povezuje lokalno skupnost.

Projekt pomembno prispeva k ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine, saj jo bodo digitalizirane enote naredile brezčasno. Pozitivni vplivi na okolje se poznajo s ponudbo digitaliziranih enot na spletu in njihovo nadaljno uporabo za poglobljene digitalne turistične produkte.


Vpliv

Projekt je bil dobro prepoznaven na nacionalni in mednarodni ravni.

Arctur je izjemno ponosen na nagrado ECTN v letu 2021 – kategorija Kulturne in kreativne industrije, 2. mesto za projekt Digitalne inovacije kulturne dediščine.

Poleg tega je bil projekt izbran za eno izmed vodilnih področij slovenske predstavitve na Expo 2020 v Dubaju. Milijoni obiskovalcev (domačih in tujih turistov), ​​formalne delegacije, dediščinski in turistični strokovnjaki itd. so si v Slovenskem paviljonu lahko ogledali izjemne rezultate. Digitalna inovativnost kulturne dediščine po Sloveniji je bila predstavljena na posebnem panelu s promo videom, dostopnim na YouTubu.

Projektni partnerji in druge vključene organizacije so organizirale in sodelovale na številnih dogodkih v Sloveniji in tujini z več tisoč udeleženci. Avgusta 2021 so projekt in projektne partnerje predstavili na konferenci »Po stopinjah inovacij Turizem 4.0«. Sodelovali so na mednarodnih LabDays, delavnicah o kulturni dediščini in delili lastne izkušnje ter vpliv, ki ga ima projekt na njihovo lokalno skupnost.

Projektni partnerji in druge vključene organizacije so vzpostavile široka partnerstva na lokalni ravni in po Evropi ter skupaj ustvarile nove projekte kulturne dediščine, ki se osredotočajo na napredne tehnologije, nove turistične produkte, poklicno izobraževanje in usposabljanje. Kot rezultat, številni projekti povezujejo javne kulturne dediščinski in turistični sektor, zasebna turistična podjetja (MSP) in visokotehnološka podjetja kot ponudniki tehnologije.

Projekt nima lastne spletne strani ali računov na družbenih omrežjih, saj je vključil 35 turističnih destinacij iz Slovenije, ki so ločeno objavljale članke in objave na družbenih omrežjih o svoji dediščini. Sicer pa sta Turizem 4.0 in ministrstvo veliko informacij o projektu objavila prek svojih medijskih kanalov.

Promocija projektov kulturne dediščine je konstanten proces, ki še vedno poteka.

Slovenija je postavila visoke standarde digitalnega inoviranja kulturne dediščine in postala ena pionirjev v Evropi. Inovativni vidiki, ki bi jim lahko sledili na ravni EU, so:

Projekt navdihuje evropske državljane, da z uporabo naprednih tehnologij občudujejo in cenijo evropske kulturne zaklade.


O Arcturju in Turizmu 4.0

V začetku leta 2018 se je Arctur podal na pot na stičišču turizma in naprednih tehnologij. Podjetje je opazilo vrzel v turističnem sektorju: medtem ko bi najsodobnejša tehnologija lahko preoblikovala industrijo, je koristi izkoristila le peščica podjetij. S pomočjo iniciative Turizem 4.0 so zagnali poslanstvo sprostitve inovacijskega potenciala s spodbujanjem sodelovanja med deležniki v ekosistemu pametnega turizma. Cilj? Ustvarjanje obogatenih izkušenj z uporabo ključnih omogočitvenih tehnologij iz industrije 4.0.

Arctur je aktivno vključen v številne vidike IKT, povezanih s kulturno dediščino, in sodeluje z več vodilnimi raziskovalnimi in akademskimi organizacijami s tega področja. Arctur nudi storitve zajemanja podatkov, od 3D skeniranja in fotogrametrije premičnih in nepremičnih predmetov do aerofotogrametrije in multispektralnega zaznavanja. Zagotavlja programska orodja in računalniško infrastrukturo za modeliranje (oblak točk, poligonalni modeli, teksture) za podporo evidentiranju trenutnega stanja kulturne dediščine, pogosto vključno s podatki, ki se nanašajo na materialne vede, ter omogočajo načrtovanje in vrednotenje konservatorskih posegov.

Poleg tehnološkega vidika se Arctur ukvarja tudi z razvojem inovativnih novih uporab kulturne dediščine v turizmu, izobraževanju, kreativnih industrijah , ki vključuje vrhunsko poglobljeno vizualizacijo in tehnologije obogatene resničnosti.

Od leta 2019 do 2022 je Arctur delal na projektih, ki so združevali razvoj inovativnih produktov, pripovedovanje zgodb, digitalno interpretacijo kulturne dediščine in najsodobnejše tehnologije, kot so 3D digitalizacija, AR/VR, holografske projekcije, zasloni na dotik, mobilne in spletne aplikacije ter video mapiranje.  Osredotočenost na oblikovanje uporabniške izkušnje in sodelovalne soustvarjalne procese je privedla do navdihujočih rezultatov, ki si jih lahko ogledate v video predstavitvi tukaj.

Medtem ko se je Arctur ukvarjal s projekti, specifičnimi za mikro lokacijo, je ekipa vedno imela v mislih širšo sliko. Zavedajoč se pomena ponovne uporabe je Arctur ustvarili spletno platformo, ki prikazuje 114 enot digitaliziranih predmetov kulturne dediščine in 31 edinstvenih lokalnih turističnih doživetij.

Več o digitalnih inovacijah kulturne dediščine lahko preberete v knjižici DIGITALNE INOVACIJE KULTURNE DEDIŠČINE: Priročnik za turistične destinacije in ustanove kulturne dediščine.

Uživajte v digitalnem raziskovanju dragocene slovenske dediščine!

Zajemanje podatkov in fotografiranje na Veliki Planini, foto: Arctur d.o.o.
Postopek izdelave 3D modela kaplice Marije Snežene na Veliki planini, vir: Arctur d.o.o.
3D model gradu Vipavski križ, vir: Arctur d.o.o.
Digitalna grajska sobana veličastnih sedem gradov Posavja v Termah Čatež, foto: Arctur d.o.o. in RRA Posavje
Turistična VR izkušnja potopljenih vasi na Velenjskem jezeru, foto: Arctur d.o.o. in Visit Šaleška


Avtorji: Matevž Straus, Katarina Ceglar, Tina Črnigoj Marc

Dostopnost