Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Občina Sevnica in Arnes sta zagotovila optične povezave za 15 lokacij izobraževalnih zavodov

V sodelovanju z občino Sevnica in njihovim partnerjem GVO d.o.o. je Arnes na vozlišče v Krškem povezal enajst glavnih enot zavodov. Dodatne štiri povezave služijo vzpostavitvi povezav podružnic s centralnimi enotami v enovito omrežje.

Po končanem prehodu bodo z zmogljivo optično povezavo s hitrostjo 1 Gb/s v omrežje ARNES povezani OŠ Sava Kladnika z dvema podružnicama, OŠ Blanca, OŠ Ane Gale, OŠ Krmelj s podružnico, OŠ Boštanj in OŠ Milana Majcna, OŠ Tržišče, Srednja šola Sevnica, Knjižnica Sevnica, Glasbena šola Sevnica ter Vrtec Ciciban z enoto Kekec.

Dobra povezava zavodov do Arnesove optične hrbtenice je osnovni pogoj za izrabo prednosti in kakovosti storitev, ki jih svojim uporabnikom nudi Arnes in vseevropsko omrežje GÉANT.

Zmogljiva povezava, eduroam in dostop do naprednih e-storitev

Do leta 2020 bo Arnes na vzgojno-izobraževalnih zavodih v sklopu programa SIO-2020 zgradil tudi napredna brezžična omrežja eduroam, ki bodo omogočala aktivno uporabo nove IKT opreme in e-storitev ter e-vsebin, ki bodo razvite v okviru omenjenega programa.

Program SIO-2020 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

">

Ni komentarjev

You can be the first one to leave a comment.

Dodaj odgovor

Dostopnost