Seminar: Open source programs for FVM and FEM running on HPC

10. maj, 10:00 do 13:00

SLO: Uporaba odprtokodnih rešitev za simulacije v tekočinah in trdninah na HPC sistemu. Za simulacije v tekočinah bo prikazana uporabo OpenFOAM paketa, za simulacije v trdninah bo prikazana uporaba Fenics-Dolfin projekta.

ENG: Use of open source solutions for simulations in fluids and solids on the HPC system. For simulations in fluids the use of the OpenFOAM package is shown, for simulations in solids the use of the Fenics Dolfin project is shown.


Več informacij in prijava na dogodek

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite. Delavnica bo potekala prek videokonference.


This image has an empty alt attribute; its file name is financiranje.png