Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Napovedovanje zanesljivosti v proizvodnji

V visoko avtomatizirani serijski proizvodnji so zahteve glede kakovosti in zanesljivosti izdelkov vedno večje. Eksperiment, v katerem je sodelovalo slovensko podjetje KLS Ljubno skupaj s partnerjema MaTec iz Nemčije in Pumacy Group iz Avstrije, je razvil inovativno aplikacijo za opazovanje, izračun in izboljšanje zanesljivosti za proizvajalce kovinskih in gumijastih delov.

Ker je razvoj platforme zahteval visoke računalniške kapacitete, je bila za ta namen uporabljena superračunalniška infrastruktura, ki je omogočila statistično preverjanje in uporabo ustreznih ukrepov za povečanje zanesljivosti izdelkov ter zmanjšanje verjetnosti okvar.

Več o eksperimentu TUKAJ

Dostopnost