Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Logotip konference ISC High Performance

Partnerji NCC SLING na konferenci ISC23 v Hamburgu med drugim izpostavili pomembna vprašanja o HPC izobraževanjih

V tednu od 21. do 25. maja je v Hamburgu potekala konferenca ISC High Performance 2023, ki se osredotoča na HPC, strojno učenje, analizo podatkov in kvantno računalništvo.

Konference so se udeležili tudi partnerji NCC SLING, dr. Pavel Tomšič iz laboratorija za konstruiranje LECAD (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani) pa je moderiral tematski panel oz. BoF (»birds-of-a-feather session«) z naslovom Future of HPC Training: Where Are We Going?.

Na BoF-u so želeli vzpodbuditi debato o tem, kako se morajo izobraževanja na temo HPC prilagoditi potrebam bodočih HPC uporabnikov. Ker se HPC okolje neprestano spreminja, se morajo z njim spreminjati tudi izobraževalne vsebine, ki jih ponujajo centri HPC, nacionalni kompetenčni centri ter centri odličnosti. Nove tehnologije in nove skupnosti uporabnikov tako zahtevajo nenehno prilagajanje HPC izobraževanj.

BoF, ki ga je moderiral dr. Tomšič, je izpostavil nekaj ključnih vprašanj, ki predstavljajo izzive za organizatorje izobraževanj v bližnji prihodnosti. Prvi izziv bo vključevanje pogovora o energetski učinkovitosti v izobraževanja o HPC, saj jo po celem svetu postavljamo vedno bolj v ospredje, ko gre za nove tehnologije. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje o namembnosti certifikatov oz. potrdil o izobraževanjih, predvsem z vidika potreb uporabnikov, kot zadnje pa se je osvetlilo vprašanje, kako narediti HPC izobraževanja čim bolj privlačna in zanimiva, s tem pa spodbuditi prisotnost na izobraževanjih iz različnih skupin uporabnikov, npr. tistih iz javne uprave, industrije, in digitalne humanistike.

BoF je predstavljal relevantno tematiko za vse deležnike s področja HPC, med drugim nacionalne skrbnike HPC tehnologij, t. i. »champions« na področju izobraževanj in diseminacije v okviru nacionalnih kompetenčnih centrov projekta EuroCC, centre odličnosti, druge skupnosti strokovnjakov na Evropski in svetovni ravni, ter izobraževalne iniciative.

Dostopnost