Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

NCC SLING na 46. konvenciji MIPRO 2023 – IKT za pametno in zeleno sedanjost in prihodnost

Konferenca MIPRO 2023 je potekala od 22. do 26. maja v Opatiji in je že tradicionalno bila posvečena informacijski, komunikacijski in elektronski tehnologiji, pametni industriji, obnovljivim virom energije, ekologiji ter na splošno novim in visokim tehnologijam.

Osrednji dogodek letošnje konvencije je naslavljal temo veriženja blokov. Preostale dni je potekal bogat program panelov in forumov, delavnic in seminarjev na raznovrstne teme, ki se navezujejo na IKT. Dogodek je soorganiziral Institut »Jožef Stefan«, ki je letos prejel tudi posebno priznanje.

Udeležba slovenskih strokovnjakov je bila številna, tako v programskem odboru kot med avtorji prispevkov. S predavanjem je sodelovala asist. raz. dr. Ivona Vasileska iz laboratorija LeCAD Konstruiranje in superračunalništvo s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je hkrati na skupnem razstavnem prostoru s hrvaškim Nacionalnim kompetenčnim centrom tudi zastopala slovenski Nacionalni kompetenčni center. Oba centra sta bila ustanovljena v okviru projekta EuroCC in nadaljujeta svoje delovanje v projektu EuroCC 2.

Glavni oder na MIPRO 2023 konvenciji.
Dostopnost