Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

EuroHPC JU poziv za dostop do virov za umetno inteligenco in podatkovno intenzivne aplikacije

Razpis EuroHPC JU Access Call for AI and Data-Intensive Applications je namenjen podpori etične umetne inteligence, strojnega učenja in na splošno podatkovno intenzivnih aplikacij, s posebnim poudarkom na temeljnih modelih in generativni umetni inteligenci (npr. veliki jezikovni modeli).

Razpis je namenjen industrijskim organizacijam, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), zagonskim podjetjem ter subjektom javnega sektorja, ki potrebujejo dostop do superračunalniških virov za izvajanje dejavnosti umetne inteligence in podatkovno intenzivnih aktivnosti.

Sistemi EuroHPC, ki so na voljo v okviru razpisa:

Podrobnosti: Razpis je odprt ves čas z vnaprej določenimi presečnimi datumi. Najdaljši čas dostopa do virov je en mesec po datumu zaključka. Dostop se dodeli za eno leto (enoletni dostop).

Več informacij: https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-access-call-ai-and-data-intensive-applications_en

Dostopnost