Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Konferenca “37. Bled eConference” v luči digitalne trajnosti in inovacij na področju UI

Od 9. do 12. junija je potekala konferenca »37. Bled eConference«, ki jo organizira Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru.

Vabljena predavatelja, Marianne ter Veen (Innopay) in Tomi Ilijaš (Arctur), sta poudarila pomen digitalne trajnosti in UI inovacij za izboljšanje življenj. Vabljena predavateljica Marianne ter Veen (Innopay) je v svojem govoru osvetlila digitalno trajnost – ustvarjanje dolgoročne vrednosti, preglednosti in pravičnosti za vse zainteresirane strani v kontekstu podatkovnih prostorov. Sledilo je predavanje Tomija Ilijaša (Arctur), ki je poudaril, kako lahko inovacije, ki jih poganja umetna inteligenca, izboljšajo življenja ljudi, organizacij in družb. Uvodni del so nadaljevali panelisti Tomi Ilijaš, Arctur, Mariane ter Veen, Innopay, Dr. Domen Mongus, Univerza v Mariboru, Tomaž Petek, GURS, in Sašo Kuntarič, XLab, ki so naslovili novo paradigmo podatkovnih prostorov s tehnološkega, trajnostnega in humanističnega vidika, vodil pa jo je Aleš Veršič z Ministrstva za digitalno preobrazbo.
Na konferenci je bilo predstavljenih preko 50 prispevkov na teme, kot so digitalno zdravje, digitalno izobraževanje, digitalni potrošnik, umetna inteligenca in podatkovna znanost, analitika odločanja, poslovni modeli, digitalna preobrazba javnih storitev, pametna trajnostna mesta, prestrukturirano delo in digitalna etika. Poleg tega so bile organizirane delavnice o raziskovalni metodologiji in zrelosti malih in srednjih podjetij pri uporabi odprtih podatkov. Zaključna delavnica je bila posvečena podpori ženskam v IT.

Dostopnost