Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
EU guidelines generative AI in research

Evropska komisija in raziskovalna skupnost oblikovali smernice za odgovorno uporabo generativne umetne inteligence v raziskavah

Evropska komisija je v sodelovanju z državami članicami Evropskega raziskovalnega prostora in drugimi zainteresiranimi akterji oblikovala smernice, namenjene spodbujanju odgovorne uporabe generativne umetne inteligence (UI) v evropski raziskovalni skupnosti.

Kljub temu, da generativna orodja UI prinašajo hitrost in priročnost pri ustvarjanju besedil, slik in kode, je ključnega pomena, da se raziskovalci seznanijo z omejitvami te tehnologije, vključno z možnostjo plagiatov, razkritjem občutljivih podatkov ali vrojenimi pristranskostmi v modelih. V luči širokega širjenja uporabe te tehnologije na različnih področjih, vključno z znanostjo, ta priporočila obravnavajo osrednje priložnosti in izzive, osnovane na načelih raziskovalne integritete, in nudijo raziskovalcem, organizacijam in financerjem smernice za usklajen pristop po vsej Evropi. Smernice bodo v duhu nenehnega razvoja generativne UI redno posodabljane s povratnimi informacijami iz znanstvene skupnosti in zainteresiranih strani.

Novi zakonodajni akt EU o UI prinaša specifična pravila za splošno uporabne modele UI, vključno z obsežnimi generativnimi modeli. Te nove zahteve bodo zagotovile večjo preglednost v celotni verigi vrednosti in se bodo izvajale preko kodeksov ravnanja. Novo ustanovljeni urad za UI bo odigral ključno vlogo pri implementaciji zakona o UI, vključno s pravili, ki se nanašajo na splošno uporabne modele UI.

Paket za inovacije na področju UI, ki se bo začel izvajati januarja 2024, zagotavlja finančno podporo, namenjeno generativni UI, vključuje pa tudi pobude za privabljanje, usposabljanje in ohranjanje strokovnjakov za generativno UI.

Več informacij in povezava do priporočil: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-and-research-community-develop-guidelines-responsible-use-generative-artificial

Dostopnost