Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
EU Member States commit to cooperating on world-class quantum technologies

Države članice EU se zavezujejo k sodelovanju na področju vrhunskih kvantnih tehnologij

Enaindvajset držav članic EU se je s podpisom evropske deklaracije o kvantnih tehnologijah na konferenci, ki jo je 22. marca 2024 organiziralo belgijsko predsedstvo Sveta EU, pridružilo evropskim prizadevanjem, da bi Evropa postala svetovna “kvantna dolina”.

Z zavezo k sodelovanju na področju naprednih kvantnih tehnologij podpisnice priznavajo pomen kvantnih tehnologij za znanstveno in industrijsko konkurenčnost EU. Z deklaracijo, ki so jo prvič predstavili decembra, se države članice zavezujejo, da bodo sodelovale pri razvoju vrhunskega ekosistema kvantnih tehnologij v Evropi, kar je ključni del načrta Evropske komisije za digitalno desetletje.

Konferenco o kvantnih tehnologijah je združila predstavnike industrije, akademskega sveta in vlad, da bi razpravljali o možnostih za poglobljeno sodelovanje na področju kvantne tehnologije v naslednjem desetletju, t. i. “kvantnem desetletju”, in o vlogi, ki jo bo kvantna tehnologija igrala v globalnem tehnološkem razvoju.

Več informacij: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-commit-cooperating-world-class-quantum-technologies

Dostopnost