Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Seminar: Usage of GIT with Gitlab, Github and Bitbucket

SLO: Seminar bo potekal virtualno. Predstavitev bo potekala 1h, po predstavitvi bo predavatelj na voljo za vprašanja. Upravljanje izvorne kode (SCM) z Gitom nudi podporo za različice z razvejanjem in združevanjem v skupnem razvoju. Git kot porazdeljeni SCM je običajno povezan z osrednjim strežnikom Git, ki ponuja spletno funkcionalnost za pregled virov, povlečenje zahtev in integracijo z drugimi storitvami, kot sta stalna integracija (CI) in dokumentacija kode. Na tem seminarju si bomo ogledali razvojni proces Git ter priljubljene strežnike in integrirane storitve (CI, Read the docs). Kako upravljati z različicamin velikih datotek v okolju HPC, skupaj s kodo in dokumentacijo, bomo razpravljali s praktičnega vidika in izvora podatkov.

ENG: The seminar will be held virtually. The presentation will last 1 hour, after the presentation the lecturer will be available for questions. Source code management (SCM) with Git provides support for versioning with branching and merging in a collaborative work. Git as distributed SCM is usually connected to a central Git server that provides web functionality for source review, pull requests and integration with other services such as continuous integration (CI) and code documentation. In this seminar we will take a look into Git development process and popular servers and integrated services (CI, Read the docs). How to Git version large files in HPC environment along with code and documentation will be discussed from practical and data provenance viewpoint.


Organizator/ Organizer

Fakulteta za strojništvo Ostalo Logotip

  LeCAD


Predavatelji

Ime:

Leon Kos

Opis:

Dr. Leon Kos je docent na ULFME in je dobro usposobljen za več tem, povezanih s HPC. Je kvalificirani trener iz programa HLRS za usposabljanje in je bil ključni razvijalec PRACE MOOC Managing Big Data with R in Hadoop. Bil je vodja PRACE poletja HPC treningov v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019. Je tudi slovenski nosilec več državnih in mednarodnih projektov.

E-naslov:

leon.kos@fs.uni-lj.si

 


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost