Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Github

Seminar: Primeri dobrih praks superračunalništva

V okviru predavanja bomo na splošno predstavili, kaj superračunalništvo je, zakaj in kdaj se superračunalniških sistemov poslužujemo, predstavili bomo tudi nekaj primerov uporabe te tehnologije v industriji in tudi na …

Dostopnost