Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Delavnica: CFD on HPC – OpenFOAM primer

The three-day workshop is aimed at researchers, engineers, students and others interested in CFD and OpenFOAM (OF). Basic and advanced applications of the open source fluid simulation system OpenFOAM will be presented. The workshop will take place over three consecutive mornings via the Zoom system (zoom link will be published shortly).

Tridnevna delavnica je namenjena raziskovalcem, inženirjem, študentom in drugim, ki jih zanima tematika CFD z uporabo odprtega programskega CFD okolja OpenFOAM (OF). Predstavljena bo osnovna in napredna uporaba, s prikazom na primerih v treh zaporednih dopoldnevih, preko Zoom Sistema.

Description: The three-day workshop includes a presentation of the basic and advanced OpenFOAM usage, with explanation of programming of new sets within the framework. The basic part includes steps of making a mesh, setting boundary / initial conditions, running the problem on the HPC system and reviewing the results. The advanced part covers more complex cases with advanced application usage. What is not covered in the OpenFOAM can be upgraded within the software environment with the implementation of your own code. Showcases and hands-on cases will be presented.

For students, academics and industry professionals who want to learn about the OpenFOAM open source CFD platform.

The training takes place online, in the morning. The interactive work is done through remote access to the HPC system at ULFS.

After the training you will : 

  • Be able to connect to HPC@ULFS with NoMachine client and work in HPC Linux environment,
  • Understand the theoretical background of the Computational Fluid Mechanics (CFD), esspecially of the Finite Volume Method (FVM),
  • Be able to set up CFD mesh using different open source programs for CFD mesh design (OF – Block Mesh, GMSH),
  • Be able to setup complete OF case (mesh, pysical model, inital and boundary conditions, …),
  • Be able to setup and run various OF cases in parallel on an HPC cluster,

Be able to preview and post-process OF results.

Difficulty: Intermediate 

Language: according to the applications

Opis: Tridnevni sklop obsega predstavitev osnovnega dela uporabe, naprednega dela uporabe in programiranja novih sklopov znotraj OpenFOAM. V osnovnem delu je predstavljen osnovni del uporabe, kjer so predstavljeni koraki izdelave mreže, robnih/začetnih pogojev, poganjanja problema na HPC sistemu in pregledovanja rezultatov. Napredni del pokriva bolj kompleksne primere z dodanimi naprednimi možnostmi uporabe. Kar v sistemu ni pokrito se da nadgraditi v programskem okolju. Prikazana bo tudi uporaba programskega dela na osnovnih primerih.

Izobraževanje je namenjeno študentom, zaposlenim v akademiji in gospodarstvu, ki si želijo spoznati odprto kodno CFD platformo OpenFOAM.

Izobraževanje poteka preko spleta, v dopoldanskem času. Interaktivno delo poteka preko oddaljenega dostopa do HPC sistema na ULFS. Zoom povezava bo objavljena v kratkem.

Zahtevnost: napredna

Priporočeno predznanje:
Osnove Linux operacijskega sistema in osnove mehanike tekočin ter osnove Python programiranja.

Jezik: glede na prijave

 


Organizer/Organizator

LECAD laboratorij, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

  


Predavatelji

Ime:

Dr. Pavel Tomšič

Opis:

 

E-naslov:

pavel.tomsic@fs.uni-lj.si

Ime:

Dr. Aleksander Grm

Opis:

Aleksander Grm je diplomiral iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Nato je na ICTP/SISA v Trstu v Italiji končal magistrski študij uporabne matematike. Po magisteriju je študij nadaljeval na Univerzi v Kaiserslauternu v Nemčiji in doktoriral iz industrijske matematike. Po doktoratu je deloma delal na akademskem področju, v celoti pa v industriji. Leta 2014 se je preselil na Univerzo v Ljubljani, kjer se ukvarja s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami ter poučuje mlade mehaniko in matematiko na inženirski ravni.

E-naslov:

aleksander.grm@fs.uni-lj.si 


Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite.

Dostopnost