Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Strežnik dCache

Diskovni strežnik za podatke nalog

Na Arnesu je na voljo tudi diskovni prostor, na katerega lahko prenesete svoje vhodne podatke ali rezultate in do katerega imajo lahko dostop tudi vaše naloge. Za podatke na tem diskovnem prostoru ne vzdržujemo nobene varnostne kopije. Prednost uporabe je hitrejši prenos (diskovne kapacitete se namreč nahajajo v istem omrežju kot je gruča) in možnost, da naloga piše naravnost v diskovni prostor, saj se uporabljajo enaka elektronska potrdila (certifikati) za urejanje dostopa.

Programska oprema, ki jo uporabljamo, se imenuje dCache, teče pa na strežniku dcache.arnes.si. Implementira standarde in protokole za upravljanje s shrambami podatkov SRM (Storage Resource Management), tako da storitev imenujemo tudi Storage Resource Manager ali SRM.

Za uporabo diskovja lahko uporabite različne odjemalce in protokole. Predlagamo uporabo odjemalca ARC, saj ne zahteva nameščanja dodatne programske opreme, ker ga uporabljate že za delo z nalogami. Navodila za podatkovni strežnik so na voljo na straneh dokumentacije za uporabnike

Dostopnost