Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Programska oprema

Načeloma je mogoče preko vmesne programske opreme uporabljati vsakršno programsko opremo, ki jo lahko uporabljate na običajni računski gruči. Tipično bo vaša naloga tekla v okolju GNU/Linux z veliko stopnjo ustreznosti standardom POSIX. Dejansko okolje je mogoče prilagajati z mehanizmom okolja za izvajanje nalog (Runtime Environments) in preko virtualnih organizacij.

Resnejši programski paketi in produkti večjih projektov ter računsko intenzivnih disciplin so tipično že prilagojeni za takšen način uporabe in je mogoče najti tudi ustrezna navodila.

Uporabniki, katerih programska oprema ne ustreza standardom POSIX (npr. aplikacije za okolje MS Windows), pa se morajo zateči k virtualizaciji (najlaže virtualizirano okolje v okolju za izvajanje nalog – tehnologija na tem področju hitro napreduje).

Obstoječa orodja in programska oprema

Različne discipline so razvile programsko opremo za delo z omrežjem grid ali pa prilagodile obstoječe pakete. Na voljo je Register programske opreme in orodij EGI.

V okviru omrežja SLING lahko poiščete podatke in pomoč pri uporabi programske opreme.

Dostopnost