Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Posredniški strežnik

Za posiljanje nalog na gruce je potrebno ustvariti posredniski streznik (proksi). Obstajata dve razlicici:

  • kratkorocni posredniski streznik VOMS, ki velja po privzetih nastavitvah 12 ur (do max 24h)
  • dolgorocni posredniski streznik MyProxy, ki velja po privzetih nastavitvah 7 dni (do max 30 dni).

Kratkorocni posredniski streznik (short-term VOMS proxy)

Ustvarjanje posredniskega streznika z odjemalcem ARC

arcproxy -S gen.vo.sling.si
Your identity: /C=SI/O=SiGNET/O=ARNES/CN=Janez Kranjski
Contacting VOMS server (named gen.vo.sling.si): voms.sling.si on port: 15001
Proxy generation succeeded
Your proxy is valid until: 2015-12-01 23:27:38

Obnavljanje streznika je mogoce z uporabo ukaza:

arcrenew

Ustvarjanje posredniskega streznika z odjemalcem EMI-ES

voms-proxy-init --voms gen.vo.sling.si
Contacting voms.sling.si:15001 [/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si] \
"gen.vo.sling.si"...
Remote VOMS server contacted succesfully.

Created proxy in /tmp/x509up_u0.

Your proxy is valid until Thu Dec 01 20:11:25 CEST 2015

Dolgorocni posredniski streznik (long-term proxy)

Opozorilo! Za uporabo storitve MyProxy je potrebno na elektronski naslov support@sling.si posredovati DN svojega digitalnega potrdila, da se na strezniku ta storitev za vasomogoci.

Kako do tega podatka?

openssl x509 -in .arc/usercert.pem -noout -subject

Ustvarjanje posredniskega streznika z odjemalcem ARC

arcproxy -M put -L myproxy.sling.si -c validityPeriod=168H -S gen.vo.sling.si
Your identity: /C=SI/O=SiGNET/O=ARNES/CN=Janez Kranjski
Contacting VOMS server (named gen.vo.sling.si): voms.sling.si on port: 15001
Proxy generation succeeded
Your proxy is valid until: 2015-12-31 11:35:06
Enter pass phrase for MyProxy server (new):
Verifying - Enter pass phrase for MyProxy server (new):
Succeeded to put a proxy onto MyProxy server

Na strezniku myproxy.sling.si ste ustvarili svoj posredniski streznik, ki bo veljal 7 dni. Prenesete ga k sebi z ukazom:

arcproxy -M get -L myproxy.sling.si

V primeru tezav, lahko uporabite tudi postopek uporabljen pod naslednjo tocko (le namestite paket myproxy). Prevzet proksi nato uporabite takole:

arcproxy -P /tmp/x509up_u1000 -c validityPeriod=7D

Ustvarjanje posredniskega streznika z odjemalcem EMI-ES

Posredniski streznik ustvarite z ukazom:

#najprej prilagodite okolje
export X509_USER_KEY=.arc/userkey.pem
export X509_USER_CERT=.arc/usercert.pem

#ustvarjanje dolgorocnega posredniskega streznika za 1 mesec
myproxy-init -C .arc/usercert.pem -y .arc/userkey.pem -s myproxy.sling.si -c 720
Your identity: /C=SI/O=SiGNET/O=ARNES/CN=Janez Kranjski
Creating proxy ................................................................ Done
Proxy Verify OK
Your proxy is valid until: Wed Nov 11 13:21:24 2015
Enter MyProxy pass phrase:
Verifying - Enter MyProxy pass phrase:
A proxy valid for 720 hours (30.0 days) for user janezk now exists on myproxy.sling.si..

Prevzamete ga z ukazom:

myproxy-logon -s myproxy.sling.si
Enter MyProxy pass phrase:
A credential has been received for user janezk in /tmp/x509up_u1000
Dostopnost