Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovenski znanstveniki od sedaj še bolje povezani

Z novo 10 Gb/s povezavo med Institutom Jožef Stefan in Nordic DataGrid Facility (NDFG) smo slovenskim znanstvenikom omogočili še tesnejše sodelovanje v CERN-ovem eksperimentu Veliki hadronski trkalnik (LHC).

Povezava, ki je vzpostavljena preko omrežja ARNES in panevropskega omrežja GÉANT, je namenjena projektoma ATLAS in CMS, ki se odvijata znotraj Velikega hadronskega trkalnika. S pomočjo LHC so znanstveniki 14. marca 2013 uspeli dokazati obstoj Higgsovega bozona, za kar sta Peter Higgs in François Englert letos prejela tudi Nobelovo nagrado za fiziko.

Podatki na novi povezavi potujejo iz Ljubljane preko Zagreba, Budimpešte, Bratislave, Frankfurta do Kopenhagna in nazaj. Povezave pa ne odlikuje zgolj visoka hitrost prenosa podatkov temveč povezava nakazuje tudi visoko fleksibilnost nove generacije panevropskega raziskovalnega in izobraževalnega omrežja GÉANT. Tako zahtevno povezavo smo namreč uspeli vzpostaviti v zgolj nekaj dneh.

Hrbtenica omrežja GÉANT, na kateri temelji tudi nova povezava

Dostopnost