SLING: Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za razvoj omrežja grid/HPC in upravljanje razpršenih računskih infrastruktur v Sloveniji. SLING vodi Arnes, ki tudi zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter v okviru iniciative uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter dostop do Arnesove gruče.

Poslanstvo SLING je vzpostavitev trajne nacionalne infrastrukture grid z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike, vključevanje slovenske infrastrukture v evropsko, enakopravno sodelovanje v evropski iniciativi za grid European Grid Initiative, zagotavljanje pomoči pri vključevanju novih partnerjev, zagotavljanje organizacijske, infrastrukturne in arbitražne pomoči pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji ter prenos tehnologije grid na nova aplikativna področja.

SLING deluje kot stalna nacionalna infrastruktura s trajnim financiranjem osrednjih servisov.

Evropski model infrastrukture grid/HPC

<< update with distributed computing e-Infrastructure >>

Tehnologija grid je zaradi izjemnega pomena za sodobne znanstvene in industrijske raziskave postala eden temeljnih elementov evropskega tehnološkega in infrastrukturnega razvoja v okviru skupnega evropskega raziskovalnega prostora v 6. in 7. evropskem okvirnem razvojnem programu. Velike evropske tehnološko-infrastrukturne projekte, kot so DataGrid ter EGEE, naj bi nadomestila stabilna infrastruktura nacionalnih teles (nacionalnih infrastruktur za grid, National Grid Initiatives, NGI), ki jih bo povezovalo osrednje evropsko koordinacijsko telo: Evropska iniciativa za grid (European Grid Initiative, EGI). Ta shema se zgleduje po uspešni shemi evropskih raziskovalnih omrežij, ki jih kot osrednje koordinacijsko telo povezuje DANTE, in po uspešnem pristopu infrastrukture SEE-GRID (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development), ki vključuje usposabljanje, diseminacijo in podporo in so ga prevzele iniciative na Kitajskem in v baltiških državah. Nacionalna infrastruktura za grid in povezava posameznih nacionalnih infrastruktur v skupno infrastrukturo Evropske iniciative za grid (EGI) je naslednja razvojna stopnja velikih nacionalnih projektov (nemški D-Grid, britanski National Grid Service, italijanski INFN grid), regionalnih infrastruktur za grid in projektov za tehnologijo grid (KnowARC, Nordic Data Grid Facility, NorduGrid, SEE-GRID) ter internacionalnih projektov in infrastruktur (evropski projekti OMII-Europe, European DataGrid, EGEE I, II, III).

Kazalo podstrani: