Virtualne organizacije

Za uporabnike, projektne skupine in raziskovalne discipline so virtualne organizacije so organizacijska oblika, ki omogočajo varno in razširljivo določanje avtorizacije za naloge in uporabnike. V tej vlogi jih lahko imenujemo tudi “virtualne skupnosti raziskovalcev” (Virtual Research Communities).

Za administratorje gruč pa virtualne organizacije pomenijo učinkovit mehanizem avtorizacije, ki pomeni, da za upravljanje z uporabniki skrbijo skupnosti raziskovalcev, ne upravitelj gruče. Tako mehanizem hkrati olajša delo administratorjem gruč, uporabnikom in vodjem projektnih skupin.

Članstvo v virtualni organizaciji posameznik pridobi s pomočjo zahtevka, ki ga potrdi s svojim osebnim digitalnim potrdilom. V organizaciji lahko zaprosi tudi za posamezne vloge, ki mu lahko omogočajo posebne pravice. Te vloge so specifične v vsaki organizaciji, pravice pa so lahko npr. možnost nameščanja programske opreme v repozitorije, ki jih uporabljajo naloge članov organizacije, uporaba osrednjih servisov organizacije, npr. servisov za nadzor nad skupinami nalog, ipd.

Virtualne organizacije pogosto tudi razvijajo programsko opremo za svoje področje oziroma raziskovalno disciplino ter vzpostavljajo portale za upravljanje z nalogami in podatki.

Vključevanje preko virtualnih organizacij

V virtualne organizacije se lahko poleg posameznikov vključijo tudi organizacije. Pravila so odvisna od posamezne organizacije in jih največkrat določa projekt ali raziskovalna skupnost, ki organizacijo upravlja.

Ustanove v VO lahko sodelujejo z raziskovalci, znanjem in raziskovalnim delom, lahko pa tudi organizaciji ponujajo svoje kapacitete. Največkrat se obliko sodelovanja določi v sporazumu o sodelovanju (Memorandum of understanding), s katerim sodelujoče ustanove sprejmejo svoje obveze (resource pledges).

Čeprav v takšnih primerih virtualna organizacija ureja članstvo posameznikov in zagotavlja upravljanje s programsko opremo, podatkovnimi zbirkami in računskimi nalogami, je članstvo v SLING ključnega pomena za ustanovo članico, saj prav osrednje storitve SLING preko omrežja EGI tehnično in organizacijsko omogočajo mnoge od storitev, ki jih virtualne organizacije opravljajo in potrebujejo za svoje delovanje.

Podpora virtualnim organizacijam

Center grid lahko samostojno odloča, katere virtualne organizacije bo podpiral. To razmerje se običajno določa s pismom o nameri, ki tudi določa, kakšno stopnjo podpore bo center zagotavljal uporabnikom posamezne virtualne organizacije, kako bo potekalo nameščanje programske opreme ipd.

Vsak center grid, ki je del nacionalne infrastrukture in je tako vključen v infrastrukturo EGI, pa mora podpirati virtualno organizacijo OPS, ki se uporablja za nadzor nad delovanjem infrastrukture, testiranje in odpravljanje napak. Naloge, ki tečejo v okviru te virtualne organizacije, zgolj preverjajo stanje infrastrukture in ne porabljajo vaših računskih in diskovnih kapacitet.

Poleg tega mora podpirati vsaj še eno nacionalno ali nadnacionalno virtualno organizacijo (registrirano v EGI). Ustrezen primer je npr. podpora Slovenske splošne virtualno organizacijo (General VO ali gen.vo.sling.si).

Slovenska iniciativa za nacionalni grid in virtualne organizacije

SLING lahko vašim uporabnikom in vaši organizaciji pomaga pri vključevanju v ustrezne virtualne organizacije za vaše projekte ali raziskovalno disciplino.

Če želite vzpostaviti lastno virtualno organizacijo za raziskovalni projekt ali za upravljanje dostopa do sredstev svoje organizacije, lahko za podporo virtualne organizacije uporabite infrastrukturo SLING (strežnik VOMS – Virtual Organization Membership Service).

Če želite svojo virtualno organizacijo registrirati v register mednarodnih virtualnih organizacij, vam lahko pomagamo uskladiti vaša operativna pravila in pravilnik članstva z merodajnimi standardi EGI.

Splošna nacionalna virtualna organizacija

Slovenska iniciativa za nacionalni grid upravlja s Slovensko splošno virtualno organizacijo (General VO ali gen.vo.sling.si).

Slovenska splošna virtualna organizacija je namenjena podpori uporabnikom, ki niso člani kakšne druge virtualne organizacije in nimajo na voljo sredstev centra lastne ustanove. Posamezni centri lahko del svojih sredstev dajo na voljo uporabnikom splošne virtualne organizacije, medtem ko je Arnesov center namenjen predvsem podpori uporabnikov splošne virtualne organizacije, drugim virtualnim organizacijam pa omogoča uporabo prostih kapacitet.

Več o uporabi omrežja preko virtualnih organizacij v razdelku o uporabnikih omrežja.