Organizacije

Omrežje SLING sestavljajo organizacije članice, ki v omrežju ponujajo svoje kapacitete in strokovno znanje ter uporabljajo kapacitete in strokovno znanje drugih članov SLING in EGI.

Toda organizacije lahko v omrežju grid sodelujejo na različne načine. Lahko vstopijo v Slovensko iniciativo za nacionalni grid in sodelujejo pri razvoju in standardizaciji slovenskega omrežja. Lahko v okviru sodelovanja vključijo obstoječe računske kapacitete tako, da na svojo računsko gručo, center HPCali zasebni oblak namestijo vmesno programsko opremo grid in ga tako povežejo s slovenskim in evropskim omrežjem.  Lahko pa se vključujejo tudi preko mehanizma virtualnih organizacij, ki je organizacijski mehanizem za avtorizacijo uporabnikov in sistemov v omrežju grid in določa dostop do razpoložljivih sredstev.

Kazalo podstrani: