Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Aktivnosti SLING

SLING je osrednji organizacijski, informacijski in infrastrukturni center slovenskega omrežja za razpršeno računalništvo (grid) in superračunalništvo. SLING zastopa interese omrežja grid, partnerjev in uporabnikov na nacionalni in internacionalni ravni, koordinira delovanje partnerjev in jih podpira pri skupnih organizacijskih, tehničnih in finančnih odločitvah.

SLING je nacionalni forum za organizacijo in financiranje slovenskega omrežja grid. Skrbi za koordinacijo delovanja članov, skupno prijavljanje in izvajanje projektov, testiranje in izbor strojne in programske opreme, skupni razvoj vmesniške programske opreme grid ter upravljanje in nadzor omrežja ter ključne infrastrukture grid.

SLING zagotavlja nepristransko upravljanje nacionalnega omrežja grid in partnerjem omogoča enakovredno uporabo nacionalnega omrežja grid glede na vložene zmogljivosti in ne bo favoriziral posameznih aplikativnih področij. Nepristranskost v tem smislu pomeni, da je eden od ciljev SLING razvoj slovenskega omrežja grid v smeri, ki omogoča enakopravno uporabo zmogljivosti uporabnikom z različnih aplikativnih področij, ki imajo različne zahteve in različne načine uporabe zmogljivosti infrastrukture grid, ter skrb za optimalno izkoriščanje zmogljivosti infrastrukture.

SLING kot promotor uporabe tehnologije grid zagotavlja tehnično in organizacijsko podporo partnerjem in uporabnikom ter spodbuja vzpostavitev sistemov za dokumentacijo infrastrukture in vmesniške programske opreme ter izobraževanje in usposabljanje tehničnega osebja, uporabnikov in raziskovalcev. SLING podpira uvajanje tehnologije grid v šolsko in zlasti univerzitetno okolje s podporo uporabe tehnologije grid, v študijsko-raziskovalne namene in organizacijo skupnih projektov z akademskimi in univerzitetnimi organizacijami ter uvajanje tehnologije grid v industrijo.

Kot upravljavec slovenskega omrežja grid SiGNET SLING zagotavlja nadzor (monitoring) in neposredno tehnično podporo (first line of support) za vse uporabnike osrednje infrastrukture.

SLING deluje kot posrednik med slovenskimi interesnimi skupinami in organizacijami ter tujimi skupinami in organizacijami in kot zastopnik slovenskih interesentov v evropski iniciativi za grid EGI, kjer tudi sodeluje kot polnopravni parter.

SLING deluje tudi kot forum za pomoč in sodelovanje pri ustanavljanju novih virtualnih organizacij in nudi ustrezna infrastrukturna in organizacijska sredstva za upravljanje z virtualnimi organizacijami v skladu s potrebami slovenskih interesnih skupin.

Mednarodne aktivnosti, povezave in projekti:

Organizacijske naloge SLING
Informacijske naloge SLING
Infrastrukturne naloge SLING
Dostopnost