Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

SLING kot NGI

Nacionalna iniciativa grid partnerjem pomaga pri vzpostavitvi lastnih računskih kapacitet ali sklepanju ter formalizaciji dogovorov o uporabi obstoječih kapacitet v okviru projektov in virtualnih organizacije ter rešuje tehnična in organizacijska vprašanja medsebojnega povezovanja računskih centrov ter računskih gruč in povezovanja domačih računskih gruč s tujimi gručami in tujimi virtualnimi organizacijami.

Naloge nacionalne iniciative za grid so:

Vzpostavitev nacionalnega omrežja zmogljivh računskih centrov z enotnim uporabniškim vmesnikom in osrednjimi storitvami za nadzor in spremljanje porabe

Vključitev nacionalnega omrežja v evropsko omrežje

Skrb za nadaljnji razvoj nacionalnega in evropskega omrežja

Nacionalna iniciativa za grid nudi centralne servise, ki so potrebni za delovanje infrastrukture grid, kot so osrednji informacijski strežnik, strežnik VOMS za podporo nacionalnih virtualnih organizacij, sistem za dostop do grida preko ukazne vrstice, sistem za nadzor in statistiko delovanja grida, metapodatkovni strežnik in infrastruktura za testiranje vmesniške programske opreme.

Organizacija, ki želi uporabljati evropsko infrastrukturo grid, se tako vključi v nacionalno infrastrukturo, kjer dobi ustrezno podporo in pomoč pri vključevanju svojih zmogljivosti in kapacitet v skupno infrastrukturo, ter v ustrezno nacionalno ali internacionalno virtualno organizacijo, ki organizaciji omogoči dostop do kapacitet virtualne organizacije, torej do kapacitet, ki jih organizacije članice dajejo na voljo virtualni organizaciji. Na ta način nacionalna infrastruktura grid omogoča hiter in učinkovit dostop do kapacitet evropskega omrežja grid posameznikom in organizacijam, ki pri svojem delu potrebujejo novo tehnologijo.

Dostopnost