Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Projekti

Osrednja organizacijska oblika v infrastrukturi grid je virtualna organizacija (VO). Uporabniki s posameznih projektov ali raziskovalnih področij ustanovijo svojo virtualno organizacijo ter se dogovorijo s posameznimi računskimi centri, da omogočijo uporabo svojih sredstev novi virtualni organizaciji. VO skrbi za uporabniška orodja, nameščanje programske opreme, rezervacije in spremljanje uporabe razpoložljivih sredstev ipd.

Za manjše skupine uporabnikov ali kratkotrajne projekte priporočamo uporabo slovenske splošne in testne virtualne organizacije Gen.VO.SLING.SI (navodila za uporabnike).

Ustanovitev lastne virtualne organizacije je dokaj zahteven postopek, ki ga lahko izvedete v koordinaciji s Slovensko iniciativo za nacionalni grid, ki zagotavlja tehnično podporo, strežnike ter koordinacijo imenskega prostora ter podporo pri dogovorih o souporabi gruč drugih organizacij oziroma podpori gruč za posamezne virtualne organizacije. Navodila za registracijo nove mendarodne virtualne organizacije: VO Services/VO Policies.

Če gre za vključevanje v obstoječe mednarodne projekte oziroma mednarodno sodelovanje z raziskovalci na znanstveno-raziskovalnih področjih, je mogoče kontaktirati obstoječe virtualne organizacije: seznam registriranih mednarodnih virtualnih organizacij v omrežju EGI.

Dostopnost